Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-05-09 11:36:09 przez system

Kulinarna podróż do Saksonii 25 uczniów „Ekonomika”

25 uczniów klas gastronomicznych i hotelarskich Zespołu Szkół nr 3 w Bochni wyjechało na trzytygodniowy staż zawodowy do hoteli i restauracji w Niemczech. Wyjazd jest zwieńczeniem kilkumiesięcznych przygotowań, głównie językowych i jest związany z realizacją projektu Leonardo da Vinci.

Uczniowie od października 2013 r. uczestniczyli w kursie języka niemieckiego zawodowego, poznawali historię i kulturę Niemiec a od 5 maja do 23 maja będą poznawać zagadnienia związane z kuchnią regionalna Saksonii.

Uczniowie wyjeżdżają na bezpłatne staże zawodowe w ramach programu UE „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci, na realizacje którego w latach 2013-2015 - Zespół Szkół nr 3 w Bochni otrzymał 106 tys. euro. Celem głównych takiego wyjazdu jest zdobycie swoich pierwszych międzynarodowych doświadczeń zawodowych, poprzez włączenie się w normalna pracę restauracji i hoteli, a także doskonalenie języka niemieckiego zawodowego.

Uczniowie mają również za zadanie wyszukanie najbardziej charakterystycznych potraw regionalnych Saksonii, przygotowanie ich receptur oraz obliczenie wartości odżywczej i kalorycznej. Zbiór tych potraw wydany zostanie w formie broszury i będzie służył jako materiał dydaktyczny, przy realizacji tematów lekcji związanych z kuchniami regionalnymi i narodowymi.

Każdy spośród uczestników będzie miał okazję zapoznania się z pracą, z podejściem do obowiązków w poszczególnych firmach o różnej specyfice i wielkości. Grupa uczestników będzie mogła się bezpośrednio włączyć się w normalną pracę w przedsiębiorstwach u naszych zagranicznych partnerów, przez co dodatkowo poznają nowe techniki przygotowania posiłków i nowe trendy w obsłudze gości.

Uczestnicy poprzez nawiązanie nowych kontaktów zawodowych zwiększą swoją mobilność na wielkim rynku UE, rozszerzą swoje horyzonty poznawcze, co pozwoli na dokonywanie ciągłej rotacji pomysłów i innowacji w dziedzinie technologii żywności, żywienia człowieka i obsługi konsumenta. Pobyt w Niemczech to nie tylko nauka i praca, to także miłe spędzanie wolnego czasu z przyjaciółmi, znajomymi, wycieczki i zwiedzanie najciekawszych zabytków architektonicznych regionu.

Druga 25-osobowa grupa uczniów na identyczny staż wyjedzie jesienią br. W tym wyjeździe będą mieli okazję wziąć udział uczniowie obecnych klas I i jest to dla nich motywacja do wytężonej pracy, ponieważ jednym z kryteriów rekrutacji jest średnia ocen z przedmiotów zawodowych.

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 już od 2008 roku uczestniczą w tego rodzaju stażach zawodowych związanych z podnoszeniem kwalifikacji i kompetencji zawodowych w ramach programu Leonardo da Vinci a szkoła na organizację swoich pomysłów nowoczesnego i ciekawego kształcenia zawodowego pozyskała niebagatelną kwotę ponad 1,2 mln złotych.

Piotr Czekaj