Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2021-06-16 21:37:07 przez Czas2012

Kuźnia i Lodownia – do czego będą przeznaczone?

Jak już wiemy, Muzeum Mineralogii i Górnictwa Solnego nie będzie. Czego zatem możemy się spodziewać w remontowanych budynkach Kuźni i Lodowni?

Jak wynika z planów wykonawczych budynków na Plantach Salinarnych, obiekt Kuźni posiada 272 m kw., Lodowni 30,7 m kw. powierzchni użytkowej.

W Lodowni zaplanowano lokal usługowy przystosowany do funkcji wystawienniczej, który oddany zostanie pod najem. Docelowo ma się tam znaleźć sklepik z pamiątkami oraz wyrobami regionalnymi, prawdopodobnie na zasadzie cepelii.

Kuźnię, obiekt zdecydowanie większy, podzielono na trzy części, do których będzie prowadziło aż siedem wejść. Pierwsza część zakłada zaplecze dla kawiarni, magazyn oraz kotłownię, druga kawiarnię i strefę co-workingu, trzecia zaś to miejsce ogólnodostępnych toalet i punktu informacji turystycznej.

Gmina Miasto Bochnia, aplikując o środki na rewitalizację budynków poprzemysłowych Kopalni, które znajdują się na Plantach Salinarnych, wskazywała na niekorzystne zmiany demograficzne, starzenie społeczeństwa oraz trend spadkowy w zakresie liczby zakładanych przedsiębiorstw. Kawiarnia wraz ze strefą co-workingu ma zatem za zadanie zaktywizować osoby młode do 35 lat, szeroko rozumianych freelancerów: projektantów, grafików, programistów, architektów, artystów; które, według wniosku, to osoby „zagrożone wykluczeniem społecznym”. Poza tym zamierzeniem jest „ożywienie społeczne i gospodarcze zdegradowanej, centralnej części Bochni”, czego rezultatem będzie „przyciągnięcie do centrum miasta nowych mieszkańców” oraz „pozyskanie nowych podmiotów planujących podjęcie lub przeniesienie działalności gospodarczej do tej części miasta”.

Remont budynków zakończy się jesienią.

DML