Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2020-06-23 19:06:41 przez eb

Łapanów: wizyta prezydenta, pomoc dla powodzian

Wczoraj prezydent Andrzej Duda przyjechał do Łapanowa, poszkodowanego w trakcie ulewnych deszczy w ostatnich dniach. Rzeki Stradomka i Tarnawka wylały tam w nocy z soboty na niedzielę. Na Rynku Łapanowskim w pewnej chwili było 1 m wody!

Prezydent spotkał się w władzami gminy, ze strażakami oraz z ogółem mieszkańców. Zapewnił, że wystąpi do premiera o finansowa pomoc na podwyższenie i przedłużenie wału przeciwpowodziowego na Stradomce.

Natomiast już dziś 38 łapanowskich rodzin, poszkodowanych wskutek powodzi otzrymało z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  łącznie 181 tys. zł. Są to środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa i mają być przeznaczone na niwelowanie skutków kataklizmu.
O podobne wsparcie ubiegały się również u Wojewody gminy Raciechowice, Mszana Dolna i Tymbark, najbardziej poszkodowane przez powódź.

Przypomnijmy:
Gminy mogą starać się o pomoc z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Po sporządzeniu listy uszkodzonych budynków samorząd przygotowuje wniosek o dotację na wypłatę zasiłków dla osób/rodzin poszkodowanych i kieruje go do wojewody. Kompletne i prawidłowo przygotowane wnioski wojewoda przekazuje do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Gminy mogą również wypłacać zasiłki ze środków własnych, a następnie wnioskować o zwrot tych środków z budżetu państwa.

Pomoc w formie zasiłku celowego na zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb w związku z koniecznością usuwania skutków zdarzeń mających znamiona klęski żywiołowej przyznawana jest w kwotach do 6 tys. złotych. Na remont budynku lub lokalu mieszkalnego można uzyskać zasiłek do 20 tys. złotych, natomiast na odbudowę budynku lub lokalu mieszkalnego wsparcie finansowe może wynieść do 200 tys. złotych. W przypadku budynków gospodarczych służących zaspakajaniu niezbędnych potrzeb osoby/rodziny wysokość pomocy wynosi maksymalnie do 100 tys. zł, niezależnie od liczby uszkodzonych obiektów.

eb

Czytaj także: Prezydent Andrzej Duda, chrześcijaństwo, judaizm ...