Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-12-09 03:53:13 przez system

Lipnica inwestuje w drogi

Gmina Lipnica Murowana zakończyła remont kolejnych, tym razem 9 odcinków dróg na swoim terenie. Łączna długość wyremontowanych odcinków wynosi 2 907 metrów.

Drogi, na których były prowadzone prace to:

1) Droga nr 1520 do Kantorczyka - Lipnica Górna - uzupełnienie podbudowy, położenie nawierzchni z mieszanki bitumicznej. Prace prowadzone były na odcinku długości 340 mb;
2) Pszczółki (Pod Dominiczną Górą) - droga Nr 661- Rajbrot - uzupełnienie podbudowy i położenie nawierzchni z mieszanki bitumicznej. Prace prowadzone były na odcinku długości 350 mb;
3) Kucek - droga Nr K580152 dz. 5231, 5189 — Rajbrot - położenie nawierzchni z mieszanki bitumicznej. Prace prowadzone były na odcinku długości 352 mb;
4) Koło Włodarczyka - droga Nr 562 "Nowa Wieś" - Lipnica Murowana - korytowanie, uzupełnienie podbudowy i odtworzenie rowów. Prace prowadzone były na odcinku długości 390 mb;
5) Droga Nr 862 od Dworu w kierunku Piechnika - Lipnica Dolna - uzupełnienie podbudowy i położenie nawierzchni z mieszanki bitumicznej. Prace prowadzone były na odcinku długości 390 mb;
6) Droga Nr 1111/3 i 1111/5 droga od Przystanku do Piasków - Lipnica Dolna - korytowanie, uzupełnienie podbudowy i położenie nawierzchni z mieszanki bitumicznej. Prace prowadzone były na odcinku długości 302 mb.
7) Droga Nr 524 Krasna Góra od Nowaka — Borówna - uzupełnienie podbudowy i położenie nawierzchni z mieszanki bitumicznej. Prace prowadzone były na odcinku długości 370 mb;
8) Lipnica Górna nr 7 - Wyski Dział - uzupełnienie podbudowy, położenie nawierzchni z mieszanki bitumicznej. Prace prowadzone były na odcinku długości 370 mb;
9) Droga Nr 350/2; 342/6 — (od szkoły do studni) Lipnica Murowana - rozebranie starej nawierzchni i krawężników, uzupełnienie i zagęszczenie warstwy podbudowy i położenie nawierzchni z kostki granitowej. Prace prowadzone były na odcinku długości 43 mb;

Prace remontowe współfinansowane były ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz własnych. Wysokość dotacji wyniosła 300 000 zł. Całkowita wartość zadania to 415 012 zł.