Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-08-27 00:30:01 przez system

Lipnica: milion na walkę z cyfrowym wykluczeniem

W marcu Lipnica Murowana złożyła wniosek pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Lipnica Murowana” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Do konkursu zostało złożonych łącznie 618 wniosków z całego kraju. Ostatecznie 21 sierpnia została opublikowana lista rankingowa. Wśród 165 projektów rekomendowanych do dofinansowania znalazł się lipnicki wniosek. Całkowita wartość projektu to 916 306 zł. Działanie jest finansowane w 100% ze środków zewnętrznych i nie wymaga wkładu własnego gminy.

W ramach projektu 100 gospodarstw domowych z terenu gminy otrzyma zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem, drukarką i z dostępem do Internetu, którego koszt także będzie pokrywany z projektu. Każda z rodzin, która otrzyma komputer wraz z przyłączem, weźmie udział w szkoleniu na którym zdobędzie podstawową wiedzę w zakresie obsługi komputera oraz internetu. Dodatkowo w zestawy komputerowe zostaną wyposażone dwa zespoły szkół, biblioteka z Lipnicy Murowanej oraz filia w Rajbrocie.