Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2008-09-30 09:15:25 przez system

Lipnica Murowana: radni odwołali swego Przewodniczącego

Do dramatycznych scen doszło na wczorajszej sesji Rady Gminy Lipnicy Murowanej. Na wniosek radnych z Rajbrotu, Lipnicy Murowanej i Dolnej dołączono do programu sesji punkt, mówiący o odwołaniu Przewodniczącego. W wyniku głosowania Jarosław Marzec został odwołany.

Wynikiem tego głosowania było podanie się do dymisji wiceprzewodniczącej Rady, p. Marii Pałka, która uczyniła tak na znak solidarności z odwołanym przewodniczącym. Odwołanie J. Marca było jedynym zrealizowanym punktem programu, gdyż obrady Rady zostały zerwane.

Wydaje się, że podłożem konfliktu, który narastał w łonie zwycięskiego w wyborach w 2006 r. komitetu wyborczego "Gmina zasługuje na więcej" były konflikty lokalne i wewnętrzne animozje pomiędzy radnymi, reprezentującymi różne sołectwa. Za odwołaniem Marca jednomyślnie głosowali radni z Rajbrotu, Lipnicy Murowanej i Dolnej, popierali go z kolei rajcy Lipnicy Górnej, Dolnej i z Borównej. W wyniku głosowania silniejsi okazali się ci pierwsi, uzyskując przewagę 9 do 5.
Nie wiadomo, jak konflikt w Radzie przełoży się na relacje pomiędzy nią a wójtem Tadeuszem Klimkiem. Wiadomo, że secesjoniści z komitetu "Gmina zasługuje na więcej" delikatnie mówiąc, nie są jego zwolennikami. Czas tąpnięć w Lipnicy dopiero nadchodzi?
Na razie samorządowcy lipniccy mają inny problem — jak zwołać kolejne posiedzenie rady, gdy nie ma komu to uczynić?