Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-08-22 12:34:20 przez system

Ludwik Węgrzyn odznaczony

"Wyjątkowe zaangażowanie, trud i bezinteresowne oddanie budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i samorządu terytorialnego" - możemy przeczytać w liście Andrzeja Halickiego Ministra Administracji i Cyfryzacji uzasadniającym decyzję dotyczącą przyznania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla Ludwika Węgrzyna starosty bocheńskiego.

Odznaka za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego jest nadawana za szczególne zasługi na rzecz samorządu terytorialnego, związkach i stowarzyszeniach samorządowych, za prace naukowe i badawcze dotyczące zagadnień związanych z działalnością samorządu terytorialnego, a także za wykonywanie zadań dotyczących samorządu w urzędach administracji publicznej oraz w urzędach organów władzy publicznej.

Odznaczenie zostanie wręczone podczas konferencji "Od Solidarności do samorządności" poświęconej idei samorządu terytorialnego zaprezentowanej podczas I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" w 1981 r. oraz wydarzeniom upamiętniającym przypadającą w tym roku 25 rocznicę ustanowienia samorządu terytorialnego.

Starosta oprócz odznaczenia otrzyma również dyplom stwierdzający jej nadanie oraz miniaturkę odznaki.