Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-11-05 12:27:23 przez system

Majątek z Bochni zasili park technologiczny

Stanisław Kracik, wojewoda małopolski wytypował nieruchomości, które mogą być przekazane Krakowskiemu Parkowi Technologicznemu. Dzięki temu KPT będzie mógł się rozwijać, sięgać po unijne pieniądze i tworzyć nowe miejsca pracy.

Wojewoda wytypował nieruchomości o łącznej wartości prawie 12 milionów złotych. Działki te przekazane zostaną Parkowi przez ministra skarbu państwa.
Pośród innych znalazły się również nieruchomości w Bochni, zajmujące ponad 7 hektarów przy ul. Partyzantów. Znajdują się tam hurtownie, magazyny i małe zakłady produkcyjne. Wartość nieruchomości oszacowano na ok. 10 milionów złotych.

Krakowski Park Technologiczny po przejęciu tych nieruchomości planuje ich sprzedaż. Uzyskane w ten sposób pieniądze zamierza przeznaczyć na wkład własny do projektów, które dofinansowywane będą przez Unię Europejską. Wojewoda nie może przekazać Krakowskiemu Parkowi Technologicznemu pieniędzy. Jest to więc jedyny sposób, w jaki wojewoda może pomóc parkowi technologicznemu i powiększyć jego kapitał.

Dzięki rozwiązaniu zaproponowanemu przez wojewodę małopolskiego KPT będzie mogło zdobyć środki unijne, co pozwoli na rozwój tej specjalnej strefy ekonomicznej i utworzenie nowych miejsc pracy.