Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-02-27 22:07:47 przez system

Mamy nowego komendanta policji

Nie było zaskoczenia: wczorajszy konkurs na stanowisko komendanta policji w Bochni wygrał podinspektor Mariusz Dymura, dotychczasowy zastępca Marka Rudnika. Pokonał dwóch konkurentów: swojego kolegę z komendy, mł. insp. Jerzego Bieżychudka oraz mł. insp. Romana Gurgula z policji w Brzesku.

Jak czytamy na www. bochnia.policja.gov.pl, nowy komendant jest absolwentem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie - Wydział Pedagogiczny – Wychowanie Obronne; Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, gdzie ukończył studia podyplomowe na kierunkach: Public Relation i Zarządzanie Zasobami Ludzkimi oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Służbę w Policji rozpoczął w 1996 roku w Oddziale Prewencji Policji w Krakowie.
Od roku 2003 pracował w Sztabie Policji Komendy Wojewódzkiej Policji
w Krakowie. W dniu 01 grudnia roku 2008 mianowany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Bochni, gdzie nadzorował pracę służb prewencji, ruchu drogowego oraz sztabu Policji.
Od dnia 25.02.2012 roku pełni obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Bochni.

W ramach kształcenia zawodowego ukończył m.in. kursy i szkolenia:
- dla komendantów miejskich, powiatowych i rejonowych Policji z zakresu wybranych aspektów kierowania jednostką Policji - dla dowódców operacji policyjnych - dla starostów oraz członków komisji bezpieczeństwa i porządku
- z zakresu Działań Policji w związku z imprezami masowymi - z zakresu Bezpieczeństwa Przedstawicielstw Dyplomatycznych i Urzędów Konsularnych na terenie RP.

Hobby - turystyka górska, sporty zimowe, narciarstwo, motocykl