Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-11-04 16:15:39 przez system

Mariusz Zając zainwestuje w panele fotowoltaiczne

4 listopada w biurze poselskim Prawa i Sprawiedliwości w Bochni odbyła się konferencja prasowa. Swoją kandydaturę na wójta Gminy Bochnia prezentował Mariusz Zając. Towarzyszyli mu poseł Edward Czesak oraz kandydat do sejmiku województwa małopolskiego Józef Mroczek.

Mariusz Zając podczas spotkania z dziennikarzami przytoczył najważniejsze punkty swojego programu wyborczego: - gmina przyjazna mieszkańcom i inwestorom

Chodzi o to, aby warunki dla inwestorów były lepsze do inwestowania na terenie gminy Bochnia. Chciałbym wprowadzić ulgi podatkowe dla przedsiębiorców już działających na terenie gminy. Nie chciałbym, aby gmina albo wójt, jeżeli takie stanowisko obejmę, posługiwało się blokowaniem inwestycji w gminie. Będę popierał wszelkie inicjatywy przedsiębiorczości w gminie Bochnia, ponieważ to zwiększa zatrudnienie dla mieszkańców, jak również gmina może lepiej funkcjonować, chociażby dzięki większej ilości podatku – mówił kandydat na wójta Gminy Bochnia, który dodatkowo chciałby wprowadzić tzw. kartę rodzinną oraz działać na rzecz tworzenia nowych i trwałych miejsc pracy oraz utrzymać już istniejące.

- lepsze drogi

Chodzi o utwardzenie, poszerzenie oraz odwodnienie dróg już istniejących oraz nałożenie asfaltu na drogi już utwardzone, ale kamieniste. Jestem zwolennikiem, aby drogi publiczne gminne, które będą budowane były budowane kompleksowo, czyli za tym, aby szła kanalizacja, chodniki oraz ścieżki rowerowe. Jeśli się taką inwestycję zrobi naraz wychodzi to dużo taniej niżbyśmy robili to osobno – zaznaczył Mariusz Zając.

- ekologiczna gmina

Jak zapewniał kandydat na wójta Gminy Bochnia reprezentujący ugrupowanie Prawa i Sprawiedliwości do tematu chce podejść bardzo poważnie, ponieważ zanieczyszczenie powietrza w gminie jest duże. W tym celu Mariusz Zając chciałby wprowadzić współfinansowanie na zakup paneli fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy Bochnia. Wpłynęłoby to jego zdaniem na ekologie w miejscowościach gminy, a dodatkowo spowodowałoby obniżenie kosztów wydatkowania dla poszczególnych rodzin. Mariusz Zając chciałby również zrealizować farmę fotowoltaiczną, która pozwalałaby zwiększyć dochody Gminy Bochnia oraz zapewnić dodatkowe miejsca pracy.

Po zaprezentowaniu najważniejszych punktów swojego programu wyborczego Mariusz Zając został zapytany, za którym wariantem budowy łącznika autostradowego się opowiada.

Jestem przede wszystkim zwolennikiem zgody. Ten łącznik powinien być już robiony. Dla mnie nie ma to większego znaczenia, bo w jednym i drugim miejscu ten łącznik będzie spełniał swą funkcję. Naszym zadaniem jest dojście do porozumienia – mówił chętny objąć funkcję wójta w Gminie Bochnia kandydat.

Mariuszowi Zającowi zostało postawione również pytanie o pomysł na „Hotel Florian”, który obecnie „straszy”.

Jak zaznaczył kandydat na wójta pomysłów jest bardzo wiele. Jego zdaniem niezbędna jest analiza, która zobrazowałaby, co z tym miejscem opłaca się najlepiej zrobić. Jak dodał również Mariusz Zając, jest on zwolennikiem przenoszenia urzędów z ścisłych centrów miast, na takie znajdujące się w mniej ruchliwym położeniu.

Chętny zastąpić Jerzego Lysego na stanowisku wójta Gminy Bochnia został również zapytany o tzw. budżet obywatelski.

Chciałbym wprowadzić budżet obywatelski, tylko przede wszystkim chciałbym usprawnić budżet sołecki – zaznaczył kandydat na wójta.

Co sądzi Mariusz Zając o karcie rodzinnej i jakie różnice byłyby w tej, którą wprowadziłby, jako wójt a tej, która funkcjonuje na terenie miasta Bochni?

Najważniejsze są tzw. potrzeby podstawowe, czyli wyżywienie, ubiór i godne warunki do życia. W następnej kolejności są baseny, kina i teatry, choć są to bardzo ważne rzeczy, ale jednak w drugiej kolejności. Gminna karta rodzinna różniłaby się przede wszystkim tym, że nie dzieliłbym jej na rodziny wielodzietne i niewielodzietne. Dla mnie rodzina, która ma jedno dziecko czy pięciorga dzieci jest równie ważna – zapewniał kandydat reprezentujący PiS.

W ciepłych słowach o Mariuszu Zającu podczas konferencji prasowej mówił poseł RP Edward Czesak.

Mogę w pełni zarekomendować jego kandydaturę, jako człowieka młodego, otwartego na problemy ludzkie i chcącego pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują – mówił poseł RP Edward Czesak.