Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-10-31 13:03:18 przez system

Marka Sowy spotkanie z bochnianami

Wczoraj, 30 października mieliśmy rzadką w Bochni okazję gościć marszałka województwa małopolskiego, Marka Sowę. Przybył on aby dokonać podsumowania ostatnich 4 lat działalności sejmiku małopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem bocheńszczyzny. Spotkanie odbyło się w sali kina Regis.

Marszałek omawiał pokrótce rożne dziedziny życia gospodarczego i społecznego, a także sumy jakie pozyskano i zainwestowano w tych dziedzinach z funduszy europejskich.
Mówił m.in. o przedsiębiorczości, rynku pracy, nauce, ochronie zdrowia, infrastrukturze transportowej, ochronie środowiska i innych. Łącznie Małopolska otrzymała 1.902 mld euro ( z MRPO i EFS). Jak stwierdził, zostały one dobrze zainwestowane w rozwój naszego regionu, co zaowocowało przyznaniem naszemu województwu jeszcze większej kwoty (2.878 mld euro) w nowej perspektywie finansowej.

Wyjątkowo dużo, bo aż 194 mln zł otrzymał w latach 2007 – 2013 powiat bocheński. Poskutkowało to realizacją projektów na 378 mln. Marszałek nie szczędził ciepłych słów pod adresem bocheńszczyzny – zarówno co do jej walorów krajobrazowych jak i przedsiębiorczości samorządów.

W trakcie spotkania odbyło się wręczenie wyróżnień w konkursie organizowanym przez Województwo Małopolskie p.n. „MAŁOPOLSKA. Widać zmiany”. Otrzymali je burmistrz Stefan Kolawiński za Halę Widowiskowo – Sportową, oraz wójt gminy Drwinia, Jan Pająk, ze odnowę centrum wsi. Nagrodę otrzymał też jeden z glosujących w plebiscycie bochnianin, pan Jacek Matrejek. E-book trafił w jego ręce za najciekawsze uzasadnienie swojego wyboru (Hala Widowiskowo – Sportowa).

Podczas swojego wystąpienia Stefan Kolawiński przypomniał, że to przecież nie jemu należy się konkursowa statuetka, a Bogdanowi Kosturkiewiczowi, za którego kadencji powstała Hala.
- Odbieram ją jedynie jako urzędujący burmistrz, a nie jako autor tego sukcesu – powiedział.

Następnie odbył się panel dyskusyjny z udziałem burmistrza Stefana Kolawińskiego, Doroty Korty ze Stowarzyszenia Bochniaków oraz przedsiębiorcy Władysława Włodarczyka, prezesa firmy Igloo w Starym Wiśniczu.
Panel poprowadził Krzysztof Zięba, dyrektor Kopalni Soli w Bochni, a także – kandydat na radnego sejmiku małopolskiego z ramienia PO, która jest także macierzystą partią Marka Sowy.

- Gdybym wiedział 10 lat temu, że powstanie Bocheńska Strefa Aktywności Gospodarczej, na pewno tam zlokalizowałbym swoją firmę – stwierdził Władysław Włodarczyk. - Ale teraz już za późno, zbyt dużo zainwestowaliśmy w Starym Wiśniczu.

Za najważniejsza sprawę bocheński biznesmen uznał tworzenie nowych miejsc pracy. Drogą do tego jest wspomaganie małej i średniej przedsiębiorczości, co zresztą jest zgodne z założeniami nowej perspektywy finansowej. - Będzie więcej miejsc pracy to pan burmistrz będzie miał więcej pieniędzy na inwestycje.

Cześć uwagi poświęcono też drodze wojewódzkiej, która biegnie przez sam środek miasta Bochni. Zaapelowano do marszałka o zmianę tej sytuacji.
- Najważniejsza rzecz to skomunikowanie autostrady z dawną „czwórką” za pomocą łącznika – stwierdził marszałek. - Wtedy będzie można wyprowadzić drogę wojewódzką z bocheńskiego Rynku.

Spotkanie odbyło się przy umiarkowanym zainteresowaniu bochnian. Niemal połowę publiczności stanowili uczniowie Gimnazjum nr 1 , do których zresztą, jako przyszłości miasta odwoływało się kilku mówców.
- Nie dla siebie przecież pracujemy – powiedział np. Krzysztof Zięba – *ale dla was, młodych. *