Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-11-20 18:41:44 przez system

Masz problem? Wstąp do OIK

Osobom poszukującym pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych przypominamy, że od 2005 r. w Bochni działa Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK), który jest budżetową jednostką organizacyjną powiatu bocheńskiego.

Podstawowym zadaniem Ośrodka jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie. Ośrodek udziela kompleksowej i profesjonalnej pomocy, w tym poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, rodzinnego oraz prawnego osobom i rodzinom w różnego typu kryzysach, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar przemocy w rodzinie.

Kryzys może dotknąć każdego z nas niezależnie od wieku, wykształcenia, czy sytuacji materialnej. Zdarzają się okoliczności, z którymi nie jesteśmy sobie w stanie sami poradzić wtedy najlepiej zwrócić się o pomoc do specjalisty.
Do Ośrodka mogą zgłaszać się osoby mające problemy:
- z przemocą w rodzinie (fizyczną, psychiczną, ekonomiczną, seksualną),
- psychospołeczne (samotność, bezrobocie, utrata pracy, bezdomność i inne),
- rodzinne (konflikty małżeńskie, trudności wychowawcze, niewydolność opiekuńcza),
- z uzależnieniem i współuzależnieniem (alkoholizm, narkomania, lekomania, hazard i inne),
- psychiczne (problemy osobowościowe, zagrożenie samobójstwem i samookaleczeniem),
- sytuacyjne (utrata bliskiej osoby, żałoba, pobicie, gwałt, utrata zdrowia, utrata poczucia bezpieczeństwa i inne).

Ośrodek Interwencji Kryzysowej pomaga również w zapewnieniu schronienia w sytuacji zagrożenia życia ofiarom przemocy. Prowadzi mieszkania chronione dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej.
Pomoc w Ośrodku Interwencji Kryzysowej udzielana jest bezpłatnie.
Kadrę Ośrodka stanowią: psycholodzy, prawnicy, pedagodzy, terapeuci. Nie potrzeba żadnego skierowania ani innych dokumentów. Zgłaszające się osoby mają zapewnioną dyskrecję i anonimowość.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni
ul. Karolina 14 F, 32-700 Bochnia
tel. 14 611 28 92, kom. 500 044 645
e-mail: oik.bochnia@op.pl

Poniedziałek 10.00 – 20.00
Wtorek 8.00 - 20.00
Środa 8.00 - 20.00
Czwartek 8.00 - 20.00
Piątek 10.00 – 20.00