Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-05-05 09:37:08 przez system

Matematyka - nad czym głowili się maturzyści?

Geometria, palimetria i...prawdopodobieństwo. Z takimi tematami musieli się dziś zmierzyć licealiści podczas egzaminu pisemnego z matematyki na poziomie podstawowym.

Należało np. obliczyć pole całkowite graniastosłupa, mając podaną jego wysokość i sinus kąta. W innym zadaniu – wykazać, że że romb wpisany w kwadrat stanowi 1/3 powierzchni kwadratu.

Zadanie z prawdopodobieństwa dotyczyło biletów tramwajowych; normalnych i ulgowych. Należało wykazać prawdopodobieństwo, że dana grupa osób nabędzie określony rodzaj biletów.