Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-05-04 09:01:51 przez system

MDK do likwidacji?

W czasie zeszłotygodniowej sesji Rady Miejskiej radny Maciej Fischer złożył interpelację, w której domaga się szybkiego uzdrowienia chorej - jego zdaniem - struktury MDK i powołania na jego miejsce Bocheńskiego Centrum Kultury.

Radnego niepokoi fakt przedłużającej się inercji w działaniach Domu Kultury. Uważa, że czasie gdy miasto ubiega się o statut uzdrowiska i uruchamia Strefę Aktywności Gospodarczej, nie można obyć się bez prężnego biura promocji i Domu Kultury, który oprócz rozrywki pełnił w mieście funkcje promotorskie.
Jako zadania dla przyszłego Centrum widzi organizację czasu wolnego, organizację wydarzeń kulturalnych, promujących miasto na zewnątrz oraz promocję i koordynację imprez miejskich, organizowanych przez Bibliotekę, Muzeum, Archiwum czy Parafie - aby nie dublowały się one w tych samych terminach. Jako przyszłego szefa BCK widzi niekoniecznie działacza kultury, ale znawcę zasad marketingu i promocji, menedżera, który "dokonałby oceny pracy pewnych osób, niewiele znających się na kulturze, ale i po prostu na zwykłej pracy."