Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-10-17 05:47:59 przez system

Mechanik świętował 125 lat

W tym roku Święto Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Nr 1 zbiegło się z jubileuszem 125-lecia istnienia szkoły. Z tej okazji na sali gimnastycznej odbyła się uroczysta akademia.

Uroczystość składała się z dwóch części: oficjalnej oraz programu artystycznego. Obecny dyrektor Jan Balicki przybliżyli zgromadzonym gościom i uczniom historię bocheńskiego Mechanika, którą szczególnie uzupełnił były wicedyrektor i wieloletni pracownik szkoły Aleksander Kiedik.

Historia szkoły to tak naprawdę historia kształcenia zawodowego w naszym mieście. Jak wspominali uczniowie „Zespół Szkół nr 1 przeszedł naprawdę długą drogę, by dzisiaj mógł się w tym właśnie miejscu znaleźć – można by rzec – wśród elity szkół ponadgimnazjalnych powiatu bocheńskiego. Bez wątpienia jest jedną z najczęściej wybieranych przez młodzież szkół w powiecie”.

Korzenie szkoły sięgają roku 1890 kiedy to 125 lat temu, gdy na świecie rozwijała się myśl modernistyczna, budowano komunikację tramwajową, otwierano nowe teatry miejskie, a w Anglii po raz pierwszy podczas meczu piłki nożnej użyto bramek z siatką, podczas gdy Polska w tym czasie zachwycała się tatrzańską przyrodą, odkrywała piękno wiejskiego życia i marzyła o odzyskaniu upragnionej niepodległości, w Bochni na ten czas utworzono Szkołę Przemysłową Uzupełniającą, która początkowo mieściła się w budynkach Szkoły Wydziałowej Żeńskiej i Szkoły Wydziałowej Męskiej. Nauka odbywała się w godzinach wieczornych 5 razy w tygodniu oraz 2 godziny w niedzielę przed południem. Była to jedynie nauka teoretyczna, która miała uzupełnić praktyczne umiejętności nabywane w zakładach rzemieślniczych: ślusarskich, blacharskich, tokarskich, stolarskich i innych.

97 lat temu, w roku 1918, samorząd w Bochni odtworzył szkolnictwo zawodowe, organizując Szkołę Przemysłową Uzupełniającą przeznaczoną dla młodzieży od 15 do 18 lat, która pracowała w przemyśle, rzemiośle i handlu. Szkoła ta kształciła przez trzy lata – zarówno przedmiotów ogólnych, jak również zawodowych. Po zakończeniu II Wojny, władze oświatowe reaktywowały Szkołę Dokształcającą Zawodowo, która funkcjonowała w budynku Szkoły Powszechnej. W późniejszych latach przekształcono ją w Publiczną Średnią Szkołę Zawodową i przeniesiono do pokoszarowego budynku przy ul. Krakowskiej, obecnie zajmowanego, przez Zespół Szkół nr. 3. Mniej więcej w tym okresie rozpoczęto budowę warsztatów szkolnych.

Nowy kompleks, który mieścił się przy ulicy E. Windakiewicza władze przekazały do użytku młodzieży 46 lat temu. Budowana w czynie społecznym szkoła, warsztaty oraz internat, znajdują się w tym samym miejscu do dziś.

Uroczystość była okazją nie tylko do wspomnień ale także do nagrodzenia wyróżniających się w pracy nauczycieli. Odbyło się również uroczyste ślubowanie przedstawicieli klas pierwszych. Koniec stanowił ciekawie ułożony słowno-muzyczny program artystyczny w wykonaniu uczniów szkoły.