Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2010-02-09 11:29:55 przez system

Miasto z promesą

5 lutego minister spraw wewnętrznych i administracji Jerzy Miller przekazał burmistrzowi Bogdanowi Kosturkiewiczowi promesę dotacji dla Bochni, w wysokości 200 tys. złotych, przyznanych przez Biuro ds. Usuwania Skutków Powodzi przy MSWiA.

Kwota ta przeznaczona jest na dofinansowanie w 2010 roku zadań polegających na remoncie lub odbudowie obiektów komunalnej infrastruktury technicznej, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi mającej miejsce w latach 2008 - 2009.
Ze środków tych dotowany będzie remont nawierzchni dróg na ulicach: Myśliwska, Na Kąty i Kwiatkowskiego. To pierwsza dotacja przyznana miastu w tym roku.