Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-07-18 21:59:46 przez system

Milion dla powiatu na remont drogi w gminie Rzezawa

W ramach podziału środków na usuwanie skutków powodzi powiat bocheński otrzymał milion złotych z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Uzyskana promesa przeznaczona zostanie na modernizację powiatowej infrastruktury drogowej.

Dotacja przeznaczona zostanie na remont drogi powiatowej w Dąbrówce i Buczkowie. W ramach prac na długości około kilometra wymieniona zostanie podbudowa oraz położona nowa nawierzchnia. Zadanie obejmuje także umocnienie poboczy oraz konserwację rowów.

- To już czwarta promesa, którą udało nam się uzyskać w tym roku. Dzięki wcześniejszym środkom możliwa jest modernizacja mostu w Królówce, Zawadzie oraz stabilizacja osuwiska w Ujeździe i wykonanie dokumentacji w Żegocinie - mówi Jacek Pająk, starosta bocheński.

Przetarg na realizację tego zadania ogłoszony zostanie do końca lipca, a planowany termin zakończenia prac przewidziany jest na koniec października.