Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2008-07-31 09:46:10 przez system

Mniej azbestu w powiecie

W tym roku z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska powiat bocheński przeznaczył na usuwanie azbestu kwotę 38 tys. złotych. Są to pieniądze, które zostaną przyznane poszczególnym gminom, które zgłosiły chęć uczestnictwa w akcji usuwania azbestu. Zgodnie z rozporządzeniem ministra każda gmina na swoim terenie jest zobowiązana do zbierania informacji od osób fizycznych o ilości i stanie wyrobów zawierających azbest.

Gminy mają też obowiązek każdego roku aktualizować te dane. Z zestawienia, które przesłały wynika, że na terenie powiatu jest 3800 obiektów, które mają dachy lub elewacje wykonane z płyt azbestocementowych. To ponad 665 tys. m2 .Najwięcej takich budynków jest w gminie Bochnia, bo aż 1014, najmniej jest ich w samym mieście - tylko 38.
- Nie jesteśmy w stanie usunąć całego azbestu z powiatu, przede wszystkim z uwagi na koszty, jakie się z tym wiążą. Postanowiliśmy udzielić każdej zainteresowanej gminie dofinansowanie w wysokości do 40% przedstawionych kosztów usuwania azbestu. Najwięcej na ten cel przeznaczyła gmina Trzciana i miasto Bochnia -mówi starosta bocheński Jacek Pająk.

Koszt utylizacji 1 tony płyty azbestocementowej wraz z transportem to 330 zł. Do końca roku 2032 Rada Ministrów wyznaczyła graniczną datę usunięcia wyrobów azbestowych. W programie ustalono, że koszty usuwania azbestu z posesji w 100% obciążają właściciela obiektu. - Samorządy nie mają obowiązku usuwania pokryć azbestowych, natomiast z uwagi na duże społeczne oczekiwania w tym zakresie również w następnych latach będziemy kontynuować tą akcję - dodaje starosta.
Należy zaznaczyć, iż azbest może być bardzo szkodliwy podczas nieumiejętnego usuwania, bez odpowiednich środków bezpieczeństwa, podczas łamania, rozdrabniania, pylenia płyt i wszelkich uszkodzeń mechanicznych, które mogą powodować wydostawanie się drobin włókien azbestowych do atmosfery. Niewłaściwe usuwanie azbestu może być przyczyną wielu groźnych chorób.