Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-10-07 14:25:46 przez system

Most w Rajbrocie na ostatniej prostej

30 października - to termin na zakończenie budowy nowego mostu w Rajbrocie. Efektem prowadzonych prac będzie nowy obiekt, przebudowie poddawane są dojazdy, w trakcie budowy jest także ciąg pieszy po prawej stronie oraz kanalizacja deszczowa wraz z wykonaniem wylotu do rzeki Uszwica. Przebudowie poddana została skarpa koryta rzeki wraz z jej umocnieniem oraz przydroże rowy.

W ramach inwestycji realizowana jest modernizacja istniejącego układu komunikacyjnego w celu poprawienia bezpieczeństwa ruchu zarówno pieszego jak i samochodowego poprzez dostosowanie do obowiązujących parametrów, w tym m.in. nośności i szerokości określonych obowiązującymi przepisami.

Koszt prowadzonych prac to prawie 900 tys. zł, powiat bocheński otrzymał na to zadanie 80%, dofinansowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.