Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-02-26 17:45:32 przez system

Mówią NIE - używkom

W gminie Trzciana i Żegocina ruszył projekt: „NIE Alkoholowi, Narkotykom, Nikotynie”

Na podstawie wielu badań dostrzegamy, że młodzież, a nawet dzieci coraz częściej uzależniają się od tytoniu, alkoholu, substancji odurzających i psychotropowych. Do tej pory o tym niebezpiecznym dla zdrowia problemie mówiło się, że dotyka społeczności większych miast. Za pośrednictwem szybko rozwijającej się techniki informacyjnej problem ten dotarł do małych społeczności, takich jak np. tereny gmin powiatu bocheńskiego.

Młodzież i dzieci nie zdają sobie sprawy jak groźną dla nich może okazać się „ niewinna przygoda” z próbowaniem tego rodzaju używek. Jeśli wszystko kończy się na jednej epizodycznej przygodzie wówczas nie przynosi groźnych skutków. Jednak gdy kontakt z tego rodzaju używkami się powtarza, może spowodować niebezpieczne krótkotrwałe lub długofalowe konsekwencje. Szkody mogą mieć charakter osobisty: zdrowotny, psychiczny, charakterologiczny lub społeczny: odrzucenie, naruszanie spokoju, a nawet działania przestępcze.

Wychodząc naprzeciw tym niepokojącym zagrożeniom czyhającym na dzieci i młodzież naszych wiejskich gmin zrodził się pomysł przeprowadzenia projektu profilaktyczno- edukacyjnego pt. „ NIE Alkoholowi, Narkotykom, Nikotynie”. Pomysłodawcami tej akcji byli kierownicy posterunków Policji w Trzcianie i Żegocinie. Z wielkim zainteresowaniem i zaangażowaniem do współudziału przystąpiły wszystkie szkoły podstawowe oraz Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z terenu gmin Trzciana i Żegocina.

Program został skierowany do uczniów klas IV-VI, a głównym jego celem jest edukacja prozdrowotna dzieci i młodzieży o szkodliwości i zagrożeniach jakie niesie za sobą stosowanie używek. Program obejmuje trzy etapy:

  1. Zainteresowanie dzieci problemem poprzez udział w konkursie plastycznym o tematyce szkodliwości skutków stosowania używek.
  2. Przeprowadzenie w szkołach prelekcji edukacyjnych na ten temat.
  3. Wyłonienie laureatów tegoż konkursu w każdej ze szkół i przeprowadzenie międzygminnego konkursu spośród wszystkich zwycięskich prac plastycznych.

6 stycznia autorzy projektu: st. asp Janusz Grabowski oraz asp Marcin Daniec rozpoczęli cykl spotkań z uczniami szkół podstawowych na terenie obu gmin. Podczas tych spotkań dzieci miały możliwość zapoznać się z konsekwencjami spożywania alkoholu, narkotyków i nikotyny, by w przyszłości nie popaść w nałóg niszcząc w ten sposób życie swoje i najbliższych.

Finałem Konkursu było rozstrzygniecie konkursu plastycznego w eliminacjach międzygminnych, zorganizowanie i otwarcie wystawy pokonkursowej oraz nagrodzenie wszystkich zwycięzców.

25 lutego odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu.

W konkursie brało udział 27 prac wyłonionych podczas etapu szkolnego z wszystkich szkół podstawowych na terenie gmin Trzciana i Żegocina (spośród 204 prac zgłoszonych do konkursu). Spośród 27 prac niezależne jury wybrało 5 prac, których autorzy otrzymali nagrody rzeczowe podczas spotkania w Łąkcie Dolnej.

W spotkaniu uczestniczyli: komendant powiatowy Policji w Bochni podinsp. Mariusz Dymura, Naczelnik WRD w Bochni asp. sztab. Jacek Sobiecki, wójt Trzciany Józef Nowak, wójt Żegociny Jerzy Błoniarz, przedstawicielki jury oceniającego prace: Teresa Mrugacz i Monika Trzeciak, Dorota Kuśnierz z GKRPA w Trzcianie, dyrektorzy szkół w Rozdzielu, Bytomsku, Kamionnej wraz z dziećmi – laureatami konkursu plastycznego, kierownik posterunku policji w Żegocinie Marcin Daniec, kierownik posterunku policji w Trzcianie Janusz Grabowski.

Wyniki konkursu:
I miejsce – Karolina Świdra – Szkoła Podstawowa w Bytomsku
II miejsce – Natalia Kukla – Szkoła Podstawowa w Bytomsku
III miejsce – Dawid Gogoca – Zespół Szkół w Rozdzielu

Wyróżnienia:
Jolanta Jędrzejek – Szkoła Podstawowa w Bytomsku
Zuzanna Mucha – Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamionnej