Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2010-01-06 01:10:38 przez system

Możesz zdecydować o swoim życiu

W powiecie bocheńskim rusza program profilaktyki raka piersi. Projekt "I Ty możesz zdecydować o swoim życiu" uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Program ten skierowany jest przede wszystkim do uczennic maturalnych klas szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Bocheńskiego. Zgodnie z zaleceniami profilaktycznymi Polskiego Komitetu Zwalczania Raka za 2 lata będą one w grupie wiekowej, która powinna prowadzić samokontrolę piersi przynajmniej raz w miesiącu.

W ramach zadania odbędą się prelekcje na temat badań profilaktycznych i konieczności ich systematycznego wykonywania, czynników ryzyka, objaw nowotworowych, odpowiedzialności za własne zdrowie. Prelekcje zostaną uzupełnione warsztatami samokontroli piersi.

Dodatkowo w każdej ze szkół odbędą się spotkania z przedstawicielkami Krakowskiego Towarzystwa "Amazonki", natomiast na zakończenie projektu w czerwcu 2010 roku odbędzie się konkurs, który skierowany będzie do uczestniczek projektu.