Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-10-14 10:09:24 przez system

Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W poniedziałek 12 października Starosta Bocheński oraz Wicestarosta wręczyli z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrody nauczycielom i dyrektorom szkół średnich.

Nagrody zostały przyznane za wyróżniającą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą.

W tym roku nagrody otrzymało 2 dyrektorów i 7 nauczycieli.

Nagrodzeni dyrektorzy:
1. Teresa Jaszczyńska — Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Bochni
2. Janina Węglarz — Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego.

Nagrodzeni nauczyciele:
1. Elżbieta Jędros — Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bochni
2. Ewa Jodłowska - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bochni
3. Edyta Jędryczka - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Bochni
4. Edyta Mierzwińska — II Liceum Ogólnokształcące w Bochni
5. Anna Jop — Zespół Szkół w Dąbrowicy
6. Lucyna Korta — Zespół Szkół Nr 3 w Bochni
7. Alicja Rumer - Zespół Szkół Nr 1 w Bochni

Podczas spotkania zostały także wręczone nagrody za osiągnięcia sportowe szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Bocheńskiego w roku szkolnym 2008/2009.