Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-11-20 10:15:07 przez system

Najfajniejszy ze świętych zawładnie Bochnią

W niedzielę 6 grudnia bocheńskim Rynkiem zawładnie nieformalny patron miasta ? czyli św. Mikołaj wraz ze swym orszakiem. Od razu spieszymy donieść, że nie będzie to żaden coca-colopodobny wyrób tylko nasz rodzimy św. Mikołaj, jakiego znamy z obrazu w Bazylice.

Kilka działających na terenie Bochni organizacji połączyło swe siły i zaprasza na zabawę integracyjną Klucze dla św. Mikołaja". Celem imprezy jest prezentacja oraz integracja organizacji pozarządowych, działających w obszarze pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, rozumianych jako: wsparcie dla młodzieży, rodzin ze środowisk ubogich lub zagrożonych patologią, osób wychodzących z nałogów, długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, oraz organizacji działających na rzecz roz¬woju kulturowego, gospodarczego Ziemi Bocheńskiej oraz pobudzania społeczności lokalnej do dzia¬łań w duchu patriotyzmu i umiłowania Bochni i Ziemi Bocheńskiej.

Program:
14:00 - wymarsz św. Mikołaja wraz z dziecięc¬ym orszakiem z postaci bajkowych i kapelą z Bazyliki św. Mikołaja, przemarsz orszaku na Rynek
14:15 - powitanie św. Mikołaja przez władze powiatu i miasta
14:30 - przekazanie kluczy do bram miejskich i władzy przez Burmistrza Bochni
14:45 - prezentacja organizacji pozarządowych z terenu powiatu bocheńskiego
16:00 - część artystyczna
18:00 - zakończenie imprezy.

Organizatorami imprezy są:
1. Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej
2. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Przewlekle Chorych ULKA
3. Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana", Oddział Miejski w Bochni
4. Stowarzyszenie *Bocheński Klub Abstynentów.