Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-03-20 19:46:21 przez system

Najwięcej interwencji: centrum, Planty, dworzec, basen...

Służby mundurowe o bezpieczeństwie w Bochni

71 Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie całego powiatu, z czego 16 wpisanych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, 1000 druhów OSP, z czego 480 w ramach – KSRG – to tylko niektóre dane, o których mówili młodsi brygadierzy z PSP na Komisji Prawa i Spraw Obywatelskich w Magistracie. Posiedzenie Komisji poświęcone było bezpieczeństwu Bochni.

W samej Bochni są trzy jednostki OSP, z których jedna (Kolanów) nie posiada systemu alarmowego. Żadna z tych jednostek nie jest wpisana w KSRG.
Bochnia jest miejscem wysokiego ryzyka wystąpienia różnych niebezpiecznych zdarzeń: nie tylko pożarów, ale też powodzi (Raba), katastrof komunikacyjnych (obecność autostrady) czy zagrożenia substancjami niebezpiecznymi (liczne zakłady przemysłowe). W 5 – stopniowej skali nasze miasto ma punktów 4. Dla porównania – północne gminy powiatu mają tych punktów 3, a płd – zaledwie 1, czyli są bardzo bezpieczne.

W 2018 strażacy odnotowali na terenie powiatu 1301 interwencji na terenie całego powiatu, tj. o 38 mniej niż w roku 2017. W samej Bochni było 258 zdarzeń wymagających pomocy strażaków wobec 339 w roku 2017. Zmniejszyła się również liczba pożarów z 66 do 57.

Rannych zostało 47 osób. 3 osoby poniosły śmierć. Do tej statystyki przyczynił się głównie wypadek na autostradzie w czerwcu 2018.

O naszym bezpieczeństwie wypowiadał się też p.o komendanta Powiatowego Policji, mł. insp. Jerzy Polczyk, zastrzegając, że nie wie o wszystkim, gdyż pracuje w naszym mieście zbyt krotko.

Liczba przestępstw odnotowanych przez Komendę waha się około 170. 176 rocznie. Czy to dużo? Jerzy Polczyk pozostawił odpowiedź mieszkańcom i ich poczuciu zagrożenia.

Najczęstszym przestępstwem w naszym mieście jest zniszczenie mienia, dokonywane z reguły przez osoby pod wpływem alkoholu.

W 2018 roku odnotowano również 793 wykroczenia. Zwiększyła się liczba interwencji domowych, najpewniej wskutek większej świadomości mieszkańców co jest przemocą domową a co nie mieści się w tym zjawisku.

Najwięcej interwencji Policji ma miejsce w ścisłym centrum Bochni, na Plantach, pod dworcem PKP i basenem, a także na ul. Legionów Polskich. Nie potwierdziła się natomiast większa liczba wyjazdów policji na ul. Na Buczków. Nie odnotowano też zwiększonej przestępczości wśród pracowników napływających do Bochni z zewnątrz.

Pozytywnym zjawiskiem jest natomiast mniejsza liczba interwencji policji w godzinach nocnych. Ma to wyraźny związek z wprowadzonym w zeszłym roku zakazem sprzedaży alkoholu w godz. od 23 do 6 rano.