Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-10-17 14:01:35 przez system

Nauczyciele szkół średnich nagrodzeni

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 16 października w Starostwie odbyła się uroczystość wręczania nagród starosty bocheńskiego, przyznanych nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bocheńskiego.

Zostały one przyznane nauczycielom za ich wyróżniającą pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą.

Wśród tegorocznych nagrodzonych pedagogów znaleźli się:

  1. Jadwiga Korta – nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni
  2. Jerzy Noskowiak – nauczyciel w II Liceum Ogólnokształcącego im. Orła Białego w Bochni
  3. Zdzisław Knapik – nauczyciel w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni
  4. Barbara Cepak – nauczyciel w Zespole Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni
  5. Barbara Kołacz – nauczyciel w Zespole Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni
  6. Celina Jacewicz – nauczyciel w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie.