Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-06-22 14:20:33 przez system

Nauczycielka z Dąbrowicy wyróżniona

Krystyna Migdał — nauczycielka przedmiotów logistycznych w Zespole Szkół im. prof. Jana Zdzisława Włodka w Dąbrowicy - znalazła się w gronie laureatów ogólnopolskiego konkursu dla nauczycieli.

Konkurs odbył się w ramach projektu „Kształcenie Pełne Wyobraźni”, realizowanego przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Zadaniem uczestników było opracowanie autorskiego kursu e-learningowego dla szkół ponadgimnazjalnych.

Tematyka kursu musiała być powiązana z co najmniej jednym opracowanym w ramach projektu programem nauczania z: historii i społeczeństwa lub przyrody. Materiał dydaktyczny przygotowany przez Krystynę Migdał dotyczył przyrody i nosił tytuł „Ochrona przyrody i środowiska". W związku ze zwycięstwem organizatorzy przyznali nagrody rzeczowe — między innymi tablicę interaktywną wraz z oprogramowaniem edukacyjnym oraz projektor multimedialny.

Warto dodać, iż p. Migdał jest opiekunem Szkolnego Klubu Logistyki, organizatorką corocznych Warsztatów Logistycznych dla młodzieży oraz prowadzi innowacyjne nauczanie za pośrednictwem platformy e-learningowej Moodle.

Pełna lista laureatów konkursu znajduje się na stronie: https://kpw.edu.pl/mod/forum/discuss.php?d=292