Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2008-09-05 01:21:26 przez system

Nie wyrzucaj lekarstw do śmietnika

Wyrzucanie do śmieci przeterminowanych lekarstw jest bardzo niebezpieczne z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego, gdyż leki te przy rozkładzie wydzielają bardzo wiele silnie toksycznych substancji, przenikających do gleby, a następnie wód podziemnych.

W związku z powyższym Urząd Miejski w Bochni informuje, że z dniem 1 września br. została uruchomiona akcja zbiórki przeterminowanych lekarstw z terenie miasta. Stare, niepotrzebne lekarstwa można oddawać do specjalnych pojemników w następujących aptekach:
- Apteka "Remedium" w supermarkecie Cold przy ul. Krakowskie Przedmieście
- Apteka Prywatna przy ul. Wojska Polskiego 5
- Apteka Prywatna "Floris" przy ul. Floris 12
- Apteka Centrum Klimek M., Rokita D., Wójs W., ul. Rynek 6
- Apteka J&G Suwara Sp. J. ul. Gołębia 1.

Do pojemników (w kolorze żółtym) można wrzucać wszelkie typy lekarstw za wyjątkiem: leków cytotoksycznych — trucizn (np. atropina, skopolamina) i środków psychotropowych oraz leków cytostatycznych — np. środki onkologiczne.

(Inf. prasowa)