Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-09-02 20:51:33 przez system

Nie żyje wybitny biblista rodem z Gorzkowa

6 września o godz. 13 odbędzie się w Sanktuarium Matki Bożej różańcowej w Bochni msza pogrzebowa ks. prof. Jana Łacha. Zmarł 31 sierpnia, w wieku 86 lat.

Jak dowiadujemy się ze wspomnień ks. Marka Podgórskiego z Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, ks. Łach urodził się 15 czerwca 1927 roku w Gorzkowie. Pochodził z parafii Brzeźnica koło Bochni. Egzamin dojrzałości złożył w 1947 roku w Tarnowie. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jana Stepy w dniu 4 maja 1952 roku, w Tarnowie.

Jako wikariusz pracował w parafii Rzezawa. W 1956 roku został skierowany na studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które uwieńczył doktoratem z teologii w 1957 roku. W latach 1959 – 1967 prowadził wykłady z liturgiki, Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu, a także lektoraty z języka hebrajskiego i języka greckiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. W roku 1967 wyjechał na dalsze studia do Rzymu, gdzie uzyskał licencjat nauk biblijnych. Od roku 1969 był pracownikiem naukowym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Habilitował się w zakresie teologii biblijnej w 1971 roku, a w roku 1980 został profesorem nadzwyczajnym. W 1987 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego nauk teologicznych. Od 1990 do 1996 roku był rektorem Akademii Teologii Katolickiej. Był wybitnym znawcą teologii biblijnej, autorem bardzo wielu publikacji z zakresu biblistyki, brał też udział w pracach zespołu opracowującego Biblię Tysiąclecia. Po przejściu na emeryturę, od 2001 roku mieszkał w charakterze rezydenta w Gorzkowie.

Ksiądz Jan Łach nosił również tytuł Kapelana Jego Świątobliwości (1991) oraz Prałata Honorowego Ojca Świętego (1995). W lutym 2013, na pół roku przed śmiercią przyjął z rąk prezydenckiego wysłannika Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Bronisław Komorowski przyznał mu go „za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej” oraz „za osiągnięcia w działalności dydaktycznej”.

Ks. Jan Łach zostanie pochowany na cmentarzu w Brzeźnicy.

Zdjęcie pochodzi z strony http://www.mikolaj.bochnia.iap.pl