Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2023-07-21 17:50:37 przez KacperGlod

Niebawem remont ulic Brzeskiej i Krzeczowskiej

Budżet Powiatu Bocheńskiego zasilą kolejne środki finansowe na infrastrukturę drogową. Samorząd pozyskał blisko 1,2 miliona złotych dofinansowania w ramach dodatkowego naboru z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023.

Jeszcze w tym roku część ulicy Brzeskiej zyska nową nawierzchnię, a w okolicy stacji paliw w stronę wiaduktu kolejowego wyremontowany zostanie również odcinek ul. Krzeczowskiej.

  • Tym razem udało nam się pozyskać środki na remont bardzo ważnego ciągu komunikacyjnego w Bochni. To jedne z najbardziej ruchliwych dróg w stolicy powiatu. Ze względu na to remont zostanie przeprowadzony szybko i sprawnie. Planujemy całość prac przeprowadzić jeszcze w tym roku — wyjaśnia Adam Korta Starosta Bocheński.

W ramach planowanych robót wzmocniona zostanie częściowo podbudowa oraz odcinkowo wyłożą nową nawierzchnie. Poprawione zostaną włazy, kratki ściekowe oraz zawory wodne i gazowe. Wyremontowane zostaną krawężniki, oznakowanie poziome oraz odwodnienie dróg.

Koszt całości prac szacowany jest na blisko 1,5 miliona złotych z czego prawie 1,2 miliona złotych pochodzić będzie z dofinansowania, a pozostała kwota to środki własne powiatu.

/media/user/images/upload/Lipiec/Lipiec 2023/planowane_prace_brzeska_krzeczowska.png

Fot. Google Maps (2021)