Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-05-03 01:56:28 przez system

Niech maj pachnie nam wolnością

Piękna, słoneczna pogoda towarzyszyła dzisiejszym uroczystościom 218 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Jednak nie wrażenia estetyczne, ale przesłanie, płynące z tej daty, stanowią o randze tego święta.

We mszy uczestniczyli przedtawiciele parlamentu, władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich O tym, że jest to nie tylko święto państwowe, ale i kościelne, przypomniał przewodzący koncelebrze w bazylice św. Mikołaja ks. prałat Zdzisław Sadko, która nawiązując do obchodzonej dzisiaj niedzieli kapłańskiej skupił się na idei przewodzenia. Czy to Kościół, państwo czy wspólnota samorządowa, na jej czele stoją ludzie, którzy piastują rolę tożsamą z biblijnymi pasterzami owiec — od tego, jakimi są przywódcami zależy pomyślność wspólnoty, której przewodzą. Ks. prałat mocno zaakcentował sprawę ułudy, którą żyje współczesny świat. Jak to dobitnie zobrazował "pierzemy w tym, co akurat ostatnia reklama pokazała, ubieramy się w to, co dyktuje najnowsza moda i za swoich przewodników wybieramy ludzi, których wskazują sondaże popularności". A tymczasem brak w tym wszystkim refleksji, stajemy się podatni na manipulacje, ale idziemy, pchani owczym pędem, żeby nie zostać w tyle, bo wiadomo, co we współczesnym świecie czeka outsiderów.

15 pocztów sztandarowych było łącznie obecnych na dzisiejszych uroczystościach Na mszy byli obecni, oprócz władz powiatu, miasta, rozlicznych instytucji samorządowych i państwowych, szkół i stowarzyszeń, którym towarzyszyło 15 pocztów sztandarowych — także goście specjalni: poseł Jan Czesak i wicemarszałek województwa małopolskiego Roman Ciepiela.

Przemarsz pod pomnik gen. Okulickiego Po mszy ponadstumetrowy pochód, poprzedzany orkiestra dętą Kopalni Soli udał się pod pomnik gen. Okulickiego, gdzie nastąpiły krótkie przemówienia starosty Jacka Pająka i burmistrza Bogdana Kosturkiewicza. Obaj skupili się nad aktualnością idei Konstytucji 3 Maja, jej nie do przecenia znaczeniu dla podtrzymywaniu świadomości narodowej Polaków w okresie zaborów, podczas okupacji niemieckiej i czasach komunizmu. Przemawia starosta Jacek PająkPośrednim plonem dzielą Konstytucji jest wolna Polska, którą możemy cieszyć się już od 20 lat, Polska, która funkcjonuje w ramach ogólnoświatowych i europejskich systemów gospodarczych i obronnych.

Ostatnią częścią uroczystości było składanie wieńców przez przybyłe delegacje.

Kwiaty składa delegacja władz miasta z burmistrzem na czele Bezpośrednio potem w Muzeum im. St. Fischera kilkudziesiąt osób miało okazję wysłuchania wykładu dr. hab. Teofila Wojciechowskiego "Przyczyny powstania i upadku Konstytucji 3 Maja", w którym prelegent skupił się na okresie poprzedzającym przyjęcie Konstytucji. Wskazywał na bezprecedensowy w okresie państwa polskiego okres degrengolady moralnej elit, od króla Stanisława Augusta Poniatowskiego począwszy, To właśnie chciwość, prywata, nieliczenie się z dobrem państwa przyczyniły się, zdaniem mówcy, do takiego osłabienia Polski, która stała się łatwym kąskiem dla jej sąsiadów spod znaku trzech czarnych orłów.
Odczyt dr. hab. Teofila Wojciechowskiego Ostatnim akcentem było otwarcie przez dyrektora Muzeum, Jana Flaszę, skromnej objętościowo, ale bogatej zawieraną treścią wystawy “Pamiątki Ojczyste", na którą składają się eksponaty po wybitnych Polakach (gen. Jan H. Dąbrowski, gen. L. Okulicki, papież Jan Paweł II), którzy odcisnęli znaczące piętno na dziejach Polski. Tych dalszych i bliższych.

Popołudnie to czas świętowania. Już za chwilę (o godz. 14.30) rozpocznie się majówka przy Krytej Pływalni. Oto jej pełny program:
14:30 — 16:30 — cykl rodzinnych imprez sportowych przygotowany przez MOSiR
16:30 — 17:30 — pokazy judo i aikido
17:30 — 18:30 — występy sekcji MDK: Klub Tańca Regis, Jack Dance, Andrew's Dance, dziecięcy zespół Iskierki i Iskra
18:30 — 19:30 — koncert zespołu The Doctors
19:30 — koncert zespołu Zbigniew Foryś Band