Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-02-01 19:41:14 przez system

Niech żyje bal!

<hr />

Dnia 30. 01. 2019 r. już po raz kolejny dzięki gościnności Państwa Kołodziejczyków w Restauracji Panorama w Nowym Wiśniczu zorganizowany został bal karnawałowy dla osób niepełnosprawnych z różnych ośrodków małopolski od Stróż k/ Gorlic, po Łyszkowice k/Proszowic (Łącznie 13 placówek w tym Dom Dziecka i SOSW z Bochni).

Koordynatorem i współorganizatorem spotkania różnych środowisk osób niepełnosprawnych byli: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Specjalnej Troski „Amicus Hominis” oraz Warsztat Terapii Zajęciowej z Proszówek.

Bal rozpoczął się od uroczystej Gali wręczenia statuetek i wyróżnień za pracę społeczną, charytatywną i samorządową na rzecz osób niepełnosprawnych. Kapituła Statuetki Stowarzyszenia „Amicus Hominis” postanowiła w roku 2019 po raz pierwszy uhonorować i wyróżnić statuetką cztery osoby: panią Ewę Rachfalik, pana Krzysztofa Kołodziejczyka, pana Mieczysława Damskiego, pana Andrzeja Cieślika.

Wice prezes Stowarzyszenia, kierownik WTZ Edward Firek w ciepłych słowach przedstawiał sylwetki laureatów, wyrażając wdzięczność i słowa uznania dla ich działalności i zaangażowania w sprawy osób niepełnosprawnych.

Wśród zaproszonych gości na balu obecni byli Starosta Bocheński Adam Korta, Burmistrz Nowego Wiśnicza Małgorzata Więckowska, Dyrektor PCPR w Bochni Elżbieta Paczyńska. Zabierając głos pani Burmistrz Nowego Wiśnicza podkreśliła, zasługi Pana Krzysztofa Kołodziejczyka w wielu dziedzinach oraz pogratulowała wszystkim laureatom tego wyróżnienia. Zaznaczyła też, że w obecnych czasach tak dużo czasu medialnie poświęca się sensacji i negatywnym zdarzeniom, a tak mało tym dobrym, godnym do naśladowania.

Starosta bocheński powiedział, że pan Kołodziejczyk będąc Radnym Powiatu przez ostatnie trzy kadencje jako jedyny radny przekazywał przysługujące mu diety na różne cele charytatywne i ani jednej nie zabrał dla siebie. Padło jeszcze wiele słów uznania oraz podziękowań. Było to bardzo miłe i wzruszające wydarzenie.

Po zakończeniu Gali rozpoczął się bal karnawałowy dla wszystkich zaproszonych gości, nie zabrakło dobrej muzyki z najnowszymi przebojami, wyśmienitej kuchni i suto zastawionych stołów, profesjonalnej, życzliwej obsługi i świetnej zabawy, oraz poczucia, że uczestniczymy nie tylko w bardzo fajnej imprezie, ale także w spotkaniu prawdziwych przyjaciół.

Stowarzyszenie „Amicus Hominis” i WTZ Proszówki składają w tym miejscu serdeczne gratulacje i podziękowania wszystkim Laureatom Statuetki za wieloletnią współpracę, życzliwość i pomoc, a w sposób szczególny panu Krzysztofowi Kołodziejczykowi, który od wielu lat pomaga osobom niepełnosprawnym, dzieciom, instytucjom nie dla blasku fleszy, ale z potrzeby serca i chęci dzielenia się z innymi owocami swojej pracy.