Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-01-22 20:08:55 przez system

Nielegalne zajęcia pasa drogowego podczas Dni Bochni

Podczas zeszłorocznych Dni Bochni został nielegalnie zajęty pas drogowy. Tym samym zostały potwierdzone przypuszczenia radnego Adama Korty, który na sprawę zwrócił uwagę podczas listopadowej komisji rewizyjnej w Urzędzie Miasta w Bochni.

Potwierdziła się moja obawa, że w przypadku Dni Bochni powinna być wydana stosowna decyzja administracyjna i powinna być pobrana opłata za zajęcie pasa drogowego – mówił podczas spotkania przedstawicieli komisji rewizyjnej Adam Korta. Radny przytoczył opinie mecenasa Migdała, z której wynika, że dyrektor Miejskiego Domu Kultury Anna Kocot-Maciuszek wywiązała się ze swojego obowiązku, ponieważ wystąpiła z wnioskiem do burmistrza Bochni Stefana Kolawińskiego o zajęcie pasa drogowego. Natomiast burmistrz przekroczył swoje kompetencje, ponieważ wyraził zgodę na nieodpłatne korzystanie z pasa drogowego, co jest sprzeczne z ustawą o drogach publicznych.

Może się w przyszłości pojawić zarzut dyscypliny finansów, bo jakiś uszczerbek z tytułu niepobrania tej opłaty nie wpłynął do budżetu gminy miasta Bochnia – zaznaczył radny Adam Korta.