Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-05-25 01:21:03 przez system

Niemcy z wizytą w Powiecie Bocheńskim

<html />

Od środy do piątku (22-24 maja) na terenie powiatu bocheńskiego przebywała delegacja samorządowców z partnerskiego powiatu Saarlouis. Wizyta jest związana z udziałem młodzieży w Festiwalu „Integracja malowana dźwiękiem”.

Delegacja na czele ze starostą powiatu Saarlouis Patrikiem Lauerem, oprócz udziału w festiwalu, spotkała się z przedstawicielami powiatu bocheńskiego omawiając perspektywy dalszej współpracy w dziedzinie oświaty, kultury oraz wymiany gospodarczej.
Saarlandczycy zwiedzili i zapoznali się z działalnością firmy Igloo, odwiedzili również Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy oraz Kopalnię Soli w Bochni.

Podczas ubiegłorocznej wizyty bocheńskich władz w Saarlouis udało się nawiązać kolejną współpracę - dzieci i młodzieży niepełnosprawnej a pierwszą okazją do spotkania jest właśnie udział młodzieży w festiwalu. Miłym akcentem był występ starosty Patrika Lauera wspólnie z jednym z uczniów ze specjalnej szkoły w Saarlouis.

Powiat Saarlouis jest najstarszym w Niemczech, istniejącym w niezmienionej formie od 1816 r., położonym w zachodniej części kraju, przy granicy z Francją i Luksemburgiem. Cechuje go wysoki rozwój gospodarczy – na terenie Powiatu Saarlouis znajdują się m.in. kopalnie węgla, huta stali, port rzeczny oraz zakłady Forda.

Porozumienie o partnerstwie podpisane zostało w czerwcu 2001 roku w Niemczech. Najpierw jednak 26 października 2000 r. decyzję o nawiązaniu stosunków podjęła Rada Powiatu w Bochni, a 7 listopada tego samego roku, identyczna decyzja zapadła w Saarlouis. Ostatecznie 1 czerwca 2001 r. starosta bocheński i jego odpowiednik po stronie niemieckiej, Dr. Peter Winter, podpisali umowę o partnerstwie obu powiatów.

Podpisana umowa przewiduje ścisłą współpracę obu powiatów w zakresie:
- wymiany kulturalnej
- współpracy młodzieży szkolnej, organizacji młodzieżowych i społecznych
- wzajemnej pomocy w promocji i rozwoju obu powiatów.

Współpraca obu powiatów koncentrująca się na problematyce europejskiej, kładzie nacisk przede wszystkim na zagadnienia merytoryczne i szkolenia tematyczne z zakresu spraw samorządowych oraz związanych z przedsiębiorczością i zatrudnieniem.
Inicjatywa „Partnerstwo regionów Bochnia-Saarlouis” została dostrzeżona na forum krajowym w 2002 roku zdobywając laur w konkursie Ligi Inicjatyw Powiatowych. Swoje projekty zgłosiło 351 powiatów, a Powiat Bocheński został wyróżniony jako jedyny z Małopolski.

Wciąż rozwijające się partnerstwo owocuje nie tylko pogłębieniem współpracy na szczeblu samorządowym, ale także nawiązywaniem nowych kontaktów między szkołami średnimi i gimnazjami obu powiatów.