Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2022-04-10 21:31:13 przez Czas2012

Nowa droga połączy Gdów z Limanową

Powstaje studium przedstawiające kilka wariantów przebiegu nowej drogi która pozwoli na połączenie Gdowa z Limanową. Projektowany łącznik ma biec od drogi wojewódzkiej nr 966 (w rejonie Gdowa) do drogi wojewódzkiej nr 965 (w rejonie Limanowej) lub do drogi krajowej nr 28 pomiędzy Dobrą i Limanową. Inżynierowie projektujący trasę mają wziąć także pod uwagę możliwość wykorzystania i odpowiedniego dostosowania - do parametrów drogi klasy głównej lub zbiorczej - istniejących już dróg niższych klas.

Nowa droga nie tylko skróci trasę i czas przejazdu pomiędzy dwoma powiatami, ale także znacznie ułatwi poruszanie się kierowcom na odcinku z Krakowa do Nowego Sącza, czy w rejon licznie odwiedzanych przez turystów Gorców.

Opracowanie studium będzie łącznie kosztować 1 384 980,00 zł. Zadanie w 50% sfinansuje Województwo Małopolskie, pozostałą część pokryją poszczególne samorządy — mówi Adam Korta Starosta Bocheński

Poniedziałkowe porozumienie podpisali: marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka, starosta Powiatu Limanowskiego Mieczysław Uryga, starosta Powiatu Bocheńskiego Adam Korta, burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda, wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek, wójt Gminy Gdów Zbigniew Wojas, wójt Gminy Słopnice Adam Sołtys, wójt Gminy Dobra Benedykt Węgrzyn, wójt Gminy Jodłownik Paweł Stawarz, wójt Gminy Łukowica Bogdan Łuczkowski oraz wójt Gminy Łapanów Andrzej Śliwa.

Przebieg nowej trasy między Gdowem a Limanową ma powstać do końca 2023 roku.

Info: Powiat Bocheński