Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-05-19 23:42:40 przez system

Nowa dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg

We wtorek 19 maja podczas wyjazdowej sesji Rady Powiatu w Rozdzielu starosta Ludwik Węgrzyn poinformował radnych o obsadzeniu stanowiska dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg.

Radny Jacek Pająk dopytywał o nazwisko nowego dyrektora oraz o tryb naboru. Starosta oznajmił, że nowym dyrektorem jest mgr inż. Małgorzata Dąbrowska-Zysek, „osoba z dużym doświadczeniem i uprawnieniami do projektowania”.

Przypomniał, że konkurs na to stanowisko był ogłaszany trzy razy i tylko za pierwszym razem zgłosiło się 5 kandydatów, z których 4 nie spełniało wymogów formalnych, a piąty nie zyskał akceptacji Zarządu Powiatu. Do pozostałych konkursów nie zgłosił się nikt. W związku z tym Zarząd postanowił dokonać naboru spośród osób, które zgłosiły się później i jego wybór padł na Małgorzatę Dąbrowską-Zysek.

Ex-starosta stwierdził, że powierzyć stanowisko kierownicze w jednostkach samorządu terytorialnego bez konkursu można jedynie w sytuacji wakatu na to stanowisko, a osoba przenoszona jest pracownikiem innej jednostki samorządu terytorialnego. Jacek Pająk dodał, że o ile mu wiadomo, nowa dyrektor PZD pracowała wcześniej w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, a nie w jednostce samorządu terytorialnego.

Sprawdziliśmy – Małgorzata Dąbrowska-Zysek była wcześniej (dane z grudnia 2014 r.) zastępcą kierownika Oddziału Postępowań Odwoławczych i Nadzwyczajnych WI-I w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, gdzie zajmowała się m.in. rozpatrywaniem odwołań od decyzji I instancji w sprawach dotyczących zatwierdzania projektu budowlanego, wydawania pozwolenia na budowę, zgłaszania sprzeciwu i nakładania obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę i temu podobnych.

Nie jest ona w naszym mieście osobą nową. W Starostwie Powiatowym pełniła wcześniej funkcję naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa w czasach, kiedy Ludwik Węgrzyn był po raz pierwszy starostą.