Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-04-18 08:02:09 przez system

Nowa kurator oświaty w Bochni

Agnieszka Morawiec, przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Bochni zaprasza na spotkanie z Barbarą Nowak, Małopolską Kurator Oświaty, które odbędzie się w poniedziałek 25 kwietnia o godzinie 15.00 w Miejskim Domu Kultury w Bochni (sala kameralna, I p.)

Program:
1. Otwarcie spotkania
2. Wystąpienie Kurator Oświaty
3. Dyskusja w zakresie:
- funkcjonowania Kuratorium Oświaty i jego współpracy ze szkołami
- współpracy Kuratorium z jednostkami samorządowymi
- organizacji pracy szkół
- konkursów kuratoryjnych
- reformy systemu oświaty