Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-12-30 15:36:34 przez system

Nowe władze w „Mechaniku”

Teresa Hajduk, wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 1 (d. „Mechanik”) będzie przez najbliższe miesiące pełnić obowiązki dyrektora szkoły.

Po zwycięstwie dotychczasowego dyrektora szkoły, Marka Bzdeka w wyborach na wójta gminy Bochnia, złożył on z początkiem grudnia rezygnację z tej funkcji.

Decyzją zarządu powiatu do czasu powołania nowego dyrektora, zapewne w drodze konkursu, jego obowiązki pełnić będzie jedna z wicedyrektorek tej szkoły, Teresa Hajduk.