Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-12-15 15:35:16 przez system

Nowe wzory wniosków w Starostwie

Starostwo Powiatowe w Bochni, Wydział Architektury i Budownictwa uprzejmie informuje, że od 19 grudnia będą obowiązywać nowe wzory wniosków*.

Nowy druk będziemy wypełniać w przypadku:
- pozwolenia na budowę lub rozbiórkę,
- zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
- oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Nowe wzory będą dostępne od piątku 16 grudnia w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bochni w zakładce Wydział Architektury i Budownictwa.

*Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U z 2016 poz.1493).