Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-08-06 10:47:41 przez system

Nowy ambulans dla powiatu

Szpital Powiatowy w Bochni podpisał z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jako Instytucją Wdrażającą, umowę o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej realizację projektu: ?Wzrost dostępu do wysokiej jakości usług medycznych przedszpitalnych przez wymianę ambulansu z wyposażeniem dla ratownictwa medycznego SPZOZ w Bochni?.

W ramach projektu w zakupiony zostanie ambulans wraz z wyposażeniem w postaci noszy, wózka kardiologicznego, przenośnego respiratora i defibrylatora. Projekt zostanie zrealizowany w terminie do 31 października 2010r. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 490 500 zł Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych do wsparcia wynosi 478 500 zł.

Przyznana kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: 406 725 zł

Celem projektu jest podniesienie jakości usług medycznych przedszpitalnych na obszarze ponad stutysięcznego powiatu bocheńskiego poprzez wymianę ambulansu stanowiącego wyposażenie zespołów ratownictwa medycznego tutejszego szpitala. Zakup nowoczesnej jednostki transportowej (napęd na 4 koła, wyposażony w nosze oraz wózek kardiologiczny oraz osprzęt dodatkowy w postaci przenośnego respiratora i defibrylatora) przyczyni się do optymalizacji warunków interwencji przedszpitalnej w stosunku do chorych w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.

Nowy ambulans umożliwi dotarcie specjalistycznej pomocy w obszary trudnodostępne z uwagi na specyfikę terenu czy warunki atmosferyczne, będzie krótszy czas dotarcia ratowników na miejsce zdarzenia, efektywniejsza reanimacja pacjenta na miejscu zdarzenia oraz podniesienie bezpieczeństwa transportu chorego do szpitala. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie udzielanie świadczeń w obszarze ratownictwa medycznego dla ok. 7000 pacjentów w skali roku.