Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-03-06 14:48:30 przez system

Nowy komendant policji oficjalnie powołany

<html />

4 marca w świetlicy komendy powiatowej odbyło się uroczyste powołanie nowego komendanta naszej policji. „Mistrzem ceremonii” był mł. insp. Paweł Dzierżak, zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Krakowie.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele samorządu ziemi bocheńskiej ze starostą Jackiem Pająkiem na czele, burmistrzem Bochni Stefanem Kolawińskim. Licznie stawili się też komendanci miejscy i powiatowi Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej w Bochni oraz kadra kierownicza KPP w Bochni.

Szczególne podziękowania nowy komendant skierował do obecnych w sali narad najbliższych; żonie (oficerowi Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie), której dedykował tę nominację i ojcu (emerytowanemu policjantowi tutejszej jednostki).

W swoim przemówieniu Komendant Dymura podkreślił rolę zaufania, dobrej atmosfery i współpracy, a także dobrych relacji „policja – społeczeństwo”. Mówił, iż jest człowiekiem otwartym, gotowym do podjęcia nowych wyzwań i utrzymania wysokiego poziomu jaki prezentuje bocheńska jednostka. Podziękował poprzednikowi insp. Markowi Rudnikowi za jego wkład pracy m.in. w modernizację jednostki zobowiązując się do kontynuacji podjętych działań.

Obecny na spotkaniu starosta bocheński gratulując nominacji poinformował o decyzji radnych Powiatu w zakresie przekazania środków finansowych na kontynuację modernizację budynków KPP.

Uczestnicy uroczystości złożyli gratulacje nowemu szefowi bocheńskich policjantów, przekazując okolicznościowe adresy i kwiaty.

Zastępcą KPP w Bochni pozostaje mł. insp. Jerzy Bieżychudek.