Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-07-07 20:41:52 przez system

Nowy most w Drwini - podpisano umowę

Przy udziale Józefa Mroczka wicestarosty oraz Rafała Rudki członka Zarządu Powiatu podpisano umowę na rozbiórkę mostu i budowę nowego obiektu inżynierskiego wraz z przebudową dojazdów w Drwini.

Zakres robót o wartości prawie 3,7 miliona złotych, obejmuje rozbiórkę istniejącego mostu konstrukcji jednoprzęsłowej o rozpiętości przęsła 16,50m, konstrukcji żelbetowej monolitycznej i szerokości 4 m – wyjaśniał podczas podpisania wicestarosta Mroczek. Ponadto warto wspomnieć, że jesteśmy w trakcie postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy na kolejne zadanie drogowe, będzie to zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska w Kamionnej - kontynuował wicestarosta.

Jak podają władze starostwa w miejscu rozebranego mostu zostanie wykonany nowy obiekt mostowy klasy B o nośności 40 ton i długości 28 m (długość całkowita wraz ze skrzydełkami wynosi 40m), o konstrukcji niosącej belkowej sprężonej monolitycznej i szerokości całkowitej 10,82 m. Nawierzchnia jezdni na nowym moście będzie miała szerokość 6m. Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa użytkowników drogi powiatowej, w tym pieszych, na nowym obiekcie zaprojektowano chodnik o szerokości 1,5 m oddzielony od jezdni opaską bezpieczeństwa z barierą energochłonną. W trakcie robót przebudowane zostaną sieci teletechniczna i gazowa, drogi dojazdowe oraz umocnione zostanie koryto rzeki Drwinka.

Budowa tego długo oczekiwanego mostu na pewno usprawni komunikację na tym odcinku. Warto wspomnieć, że to kolejna inwestycja powiatu na tej drodze, bowiem już jakiś czas temu wybudowany został tam dość długi odcinek drogi wraz chodnikiem. Przed nami jeszcze kolejne wyzwanie tj. realizacja brakującego fragmentu pomiędzy wcześniej wybudowaną drogą, a obecnie realizowanym mostem – mówił Rafał Rudka. Jednocześnie dodając:* Ufam, że mieszkańcy wykażą się wyrozumiałością związaną z pewnymi uciążliwościami, które mogą pojawiać się podczas budowy. Efekt końcowy powinien jednak zrekompensować te wcześniejsze niedogodności. *

W okresie realizacji robót budowlanych utrzymany zostanie ruch pieszych poprzez tymczasową kładkę, natomiast objazd dla pojazdów poprowadzony będzie drogami wojewódzkimi.

Całkowity koszt zadania to 3 698 588,80 zł z czego 1 668 200,00 zł to dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z rezerwy subwencji ogólnej, pozostała kwota pochodzi z budżetu powiatu bocheńskiego.

Umowę podpisała Małgorzata Dąbrowska-Zysek Dyrektor oraz Diana Bogucka pełnomocnik konsorcjum firm LOG BUD oraz Progres.