Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-03-07 15:22:11 przez system

Nowy projekt dotyczący konsultacji społecznych

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w partnerstwie z Powiatem Bocheńskim od stycznia 2014 r. rozpoczął realizację projektu pn. „Obywatel współdecyduje. Konsultacje społeczne w powiecie bocheńskim”.

Celem projektu jest zwiększenie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz obywateli w konsultacjach społecznych oraz wzmocnienie współpracy NGO i administracji publicznej w tym zakresie. Planujemy realizację bezpłatnych szkoleń, doradztwai wizyt studyjnych rozwijających wiedzę nt. zasad, form i narzędzi prowadzenia konsultacji społecznych.

Finalizacja cyklu edukacyjnego będzie przeprowadzenie jesienią 2014r. konsultacji dwóch dokumentów publicznych tj. Programu współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok oraz Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z wykorzystaniem zróżnicowanych metod.

W ramach projektu sfinansowana zostanie rozbudowa istniejącej platformy internetowej konsultacji społecznych powiatu bocheńskiego czyniąca ją bardziej przyjazną w obsłudze i atrakcyjniejszą dla użytkowników.