Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2021-11-08 19:45:55 przez eb

Nowy zarząd Oddziału Miejskiego ZOSP

W dniu 6 listopada odbyło się zebranie Zarządu Oddziału Miejskiego ZOSP w Bochni, które po raz pierwszy odbyło się w remizie OSP Kolanów. Na spotkaniu byli obecni przedstawicie wszystkich trzech straży pożarnych działających na terenie miasta oraz zaproszeni goście, w tym: burmistrz miasta Stefan Kolawiński, będący jednocześnie członkiem OSP Kolanów; poseł Stanisław Bukowiec, członek OSP Chodenice; sekretarz powiatu bocheńskiego Anna Wojakiewicz, członkini OSP Kolanów oraz przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Bochni - mł. kpt Aleksander Zwierniak.

Zebranie otworzył Prezes Zarządu Oddziału Miejskiego ZOSP dh Tadeusz Cichoń. Powitał on zaproszonych gości i przedstawił porządek zebrania, który został przyjęty jednogłośnie. Na spotkaniu omówiono dotychczasową pracę Zarządu oraz poszczególnych jednostek, podsumowano też wszystkie działania, w tym te o charakterze ratowniczo-gaśniczym. Omawiano również potrzeby oraz wyzwania jakie stoją przed miejskimi jednostkami OSP, a zaproszeni goście w słowach skierowanych do druhów, wyrazili uznanie dla pracy jednostek w okresie pandemii oraz zadeklarowali pomoc w dalszym działaniu jednostek.

Podczas zebrania nagrodzono kilkoro strażaków ochotników, wśród nich wyróżniony został dh Marian Wątroba, wieloletni działacz OSP Dołuszyce, który otrzymał najwyższe odznaczenie - Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Odznakę honorową „Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Bocheńskiej” otrzymali: dh Stefan Kolawiński, dh Stanisław Bukowiec, dh Roman Dworak. Ostatnim z punktów spotkania było wybranie nowych władz Oddziału Miejskiego ZOSP. W skład Zarządu weszli:

Prezes - Tadeusz Cichoń, OSP Kolanów
Wiceprezes - Stanisław Bukowiec, OSP Chodenice
Wiceprezes - Krzysztof Kokoszka, OSP Dołuszyce
Komendant miasta - Szczepan Kasprzyk, OSP Chodenice
Zastępca Komendanta - Kamil Rajca, OSP Kolanów
Sekretarz - Anna Wojakiewicz, OSP Kolanów
Skarbnik - Artur Gondek, OSP Kolanów
Członek prezydium - Roman Paszkot, OSP Dołuszyce
Członek zarządu - Jan Kasprzyk, OSP Chodenice