Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-02-28 18:17:26 przez system

O chorobach układu oddechowego-w "Civitas Christiana"

W sobotę, 27 lutego, w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas
Christiana" można było wysłuchać kolejnego
wykładu o tematyce zdrowotnej. Wygłosił go lek. med. Marek Kania, internista

Prelegent omówił budowę oraz choroby układu oddechowego (w tym nowotwory), ich najczęstsze objawy,
badania w celudiagnostyki schorzeń. Ponadto opowiedział o zapaleniu układu oddechowego,
przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, astmie oskrzelowej oraz zespole bezdechu sennego.

Licznie zgromadzeni członkowie oraz sympatycy stowarzyszenia zadawali wiele pytań w celu pogłębienia
wiedzy w tym zakresie.

Kolejny wykład odbędzie się w kwietniu br.

Foto: Civitas Christiana