Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-10-18 01:32:06 przez system

„O-Twórz się!” – z udziałem II LO

<html />

II Liceum Ogólnokształcące w Bochni, jako jedna z czterech szkół z województw małopolskiego i śląskiego, została zakwalifikowana do projektu „O-Twórz się! Szkolne Festiwale Twórczości jako narzędzie rozwoju potencjału uczniów”, realizowanego w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W dniach 10-12 października sześciu uczniów II LO oraz ich opiekunki uczestniczyło w Krakowie w szkoleniu dla liderów młodzieżowych i nauczycieli. Teraz przyszedł czas na wykorzystanie nabytych umiejętności w praktyce.

Około 200 szkół z terenu Małopolski i Śląska zostało powiadomionych przez organizatorów o naborze do projektu. Spośród nadesłanych zgłoszeń wybrane zostały dwa gimnazja i dwie szkoły średnie – w tej drugiej kategorii znalazła się kandydatura II Liceum Ogólnokształcącego w Bochni, które po rozmowie z autorami programu, zostało do niego zakwalifikowane.

Celem przedsięwzięcia jest rozbudzenie w uczniach chęci działania i realizacji własnych pomysłów na płaszczyźnie kulturalno-artystycznej. W tym celu wytypowanych zostało sześciu liderów młodzieżowych, którzy utworzą kilkuosobowe grupy i wykonają z nimi projekty aktorskie, muzyczne, plastyczne czy dziennikarskie.

– Uważam, że warto jest zaufać młodym ludziom, zainwestować w ich zdolności i marzenia. Mam nadzieję, że uczniowie otworzą się i ujawnią swoje talenty, pokonają słabości, pokażą, że szkoła to nie tylko nauka, ale też sposób na poznanie siebie – uzasadnia zgłoszenie szkoły do projektu jedna z opiekunek młodzieży, polonistka Beata Kołodziej.

Podczas trzydniowego szkolenia liderzy uczestniczyli w warsztatach pod nazwą „Twórcza współpraca w zespole”. W ramach tych zajęć uczniowie sprawdzali swoje możliwości w działaniach w grupach międzyszkolnych, tworzeniu krótkich projektów oraz techniki ich efektywnej prezentacji. – Spodziewałam się, że szkolenie będzie miało formę wykładów z zakresu psychologii, socjologii i zarządzania zasobami ludzkimi. Tymczasem była to świetna zabawa i rozwijanie własnej kreatywności – mówi uczestniczka warsztatów, Edyta Grabarz.

Dla większości uczniów zajęcia były przede wszystkim formą sprawdzenia się w nowych sytuacjach i okazją do zawarcia ciekawych znajomości: – Warsztaty dały mi wewnętrzną satysfakcję z tego, że mogłem się otworzyć i odnaleźć w grupie – przyznaje Jakub Rola. – Zawarliśmy wiele nowych znajomości, otworzyliśmy się na siebie i innych, pokazaliśmy, że drzemie w nas zmysł twórczy – podkreśla Aleksandra Fischer. – Na warsztatach przekonałam się, że ludzka wyobraźnia naprawdę nie zna granic – dodaje Sylwia Majewska.

Projekt kładzie duży nacisk na pragmatyzm i samorealizację jego uczestników: – W tym programie to nie nauczyciel ma grać główną rolę. Z tego powodu powołani zostali liderzy młodzieżowi, których obowiązkiem będzie przejąć w jakimś stopniu rolę opiekunów: zorganizować grupy, zaplanować i poprowadzić działania. Nauczyciel pełni bardziej funkcję wspierającą, a nie prowadzącą – opisuje polonistka Beata Biernat-Kuczek. – Na tych warsztatach miałam okazję poznać swoich podopiecznych z zupełnie innej strony. Jestem podbudowana ich kreatywnością. Młodzi ludzie mają w sobie ogromne pokłady niespożytej energii i dali temu wyraz podczas szkolenia – podsumowuje.

Ostatni dzień warsztatów zaowocował wyłonieniem się sześciu dziedzin, którym przyporządkowani zostali poszczególni uczniowie:
• zajęcia muzyczno-taneczne – Aleksandra Fischer
• zajęcia plastyczno-manualne – Edyta Grabarz
• zajęcia filmowe – Sylwia Majewska
• zajęcia kabaretowe – Jakub Rola
• zajęcia dziennikarskie – Żaneta Wełna
• zajęcia teatralne – Kamil Wodka

Promotorkami młodych adeptów różnorodnych form artystycznych są polonistki: Beata Biernat-Kuczek i Beata Kołodziej. Owoce swojej pracy młodzież zaprezentuje na Szkolnych Festiwalach Twórczości oraz podczas podsumowania projektu, które odbędzie się 3 i 4 grudnia w Krakowie.

Żaneta Wełna