Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-09-14 08:07:50 przez system

Odblaskowe dzieciaki z Mikluszowic

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2015/2016, w całej Polsce ruszyła kolejna edycja konkursu pod nazwa „Odblaskowa Szkoła”.

Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Akcja ta daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.
Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe.

W ramach szerzenia idei konkursu „Odblaskowa Szkoła”, oraz promowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w dniu 11 września, na drodze wojewódzkiej nr 965 w Mikluszowicach, uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mikluszowicach wraz z policjantami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Bochni przeprowadzili akcję „Zwalniam przed szkołą”. Uczniowie szkoły podstawowej pod opieką policjantów rozdawali kierowcom ulotki promujące zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, zwłaszcza w rejonie szkół i przedszkoli, a policjanci prowadząc kontrole drogowe, z badaniem stanu trzeźwości włącznie, przypominali kierowcom o konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Akcja spotkała się z życzliwością zarówno u kierowców, którzy chętnie odbierali od dzieci ulotki, chwaląc ich zapał i zaangażowanie w szerzenie bezpieczeństwa na drogach, jak również u samych uczniów, którzy z chęcią wzięli udział w akcji co zapewne przyniesie zasłużone i cenne punkty dla szkoły w ogólnym rankingu konkursu „Odblaskowa Szkoła”.