Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2008-12-16 03:43:51 przez system

Odnowa Centrum Lipnicy Murowanej ? kolejny sukces

Gmina Lipnica Murowana została zaproszona do złożenia pełnej dokumentacji w ramach działania 3.2 Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego, Schemat A Dziedzictwo Kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Projekt pn. "Rewaloryzacja zabytkowego układu przestrzennego centrum Lipnicy Murowanej (etap I programu "Odnowy centrum zabytkowego Lipnicy Murowanej") złożony przez Urząd Gminy Lipnica Murowana w ramach powyższego działania został pozytywnie oceniony przez panel ekspertów i znalazł się na wysokim, 7 miejscu, ex-aequo z kilkoma gminami (15 miejsce).
Produktami niniejszego projektu będą zrewaloryzowane obiekty dziedzictwa kulturowego, wchodzące w zabytkowy zespół staromiejski, w tym odnowione zewnętrzne elementy trzech budynków Urzędu Gminy. Zostanie również odnowiony ciąg pieszo — jezdny prowadzący z rynku do kościoła Św. Leonarda wraz z zagospodarowaniem stref pobocza (ławki, zieleń), stanowiący element zabytkowego układu przestrzennego centrum Lipnicy Murowanej. Ponadto na terenie Lipnicy Dolnej, w obrębie najbliższego otoczenia kościoła Św. Leonarda zostanie odnowionych 37 płyt nagrobnych oraz 36 krzyży i stel wpisanych wraz z nim na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Przy kościele zostanie utworzone lapidarium, w którym wyeksponowane zostaną odnowione płyty. Odnowione budynki w obrębie lipnickiego rynku zostaną dodatkowo wyposażone w system kamer dozorowych, zabezpieczających je przed zagrożeniem włamania i aktów wandalizmu, a także poprawiających bezpieczeństwo w obrębie całej płyty rynku.
Całkowita wartość projektu to 2 439 290 zł. Kwota dofinansowania tego przedsięwzięcia ze środków finansowych unijnych wynosi 75% wartości projektu tj. 1 820 318 zł —
mówi wójt Gminy Tadeusz Klimek.
Po wielu latach stagnacji to bardzo duży sukces i wyróżnienie dla Gminy Lipnica Murowana. Ufam, że odnowione elementy zabytkowego zespołu staromiejskiego w znacznej mierze przyczynią się do poprawy wizerunku naszej Gminy, atrakcyjności turystycznej, wyeksponowania walorów kulturowych oraz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa naszych mieszkańców — kontynuuje gospodarz Gminy.