Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2021-11-11 09:32:41 przez Czas2012

Odsłonili mural na Szkole Podstawowej

Tuż przed głównymi uroczystościami upamiętniającymi odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku przy Szkole Podstawowej nr 2 odsłonięto symboliczny mural czyli malowidło ścienne przedstawiające postacie najbardziej zasłużone i oddane działaniu na rzecz polskiej niepodległej państwowości. Odsłnięcie malowidła oznacza także zakończenie prac termomodernizacyjnych szkoły.

Mural zatytułowany „Ojcowie Niepodległości” przedstawia Ignacego Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Józefa Piłsudskiego oraz Romana Dmowskiego. Postacie, które swoimi wysiłkami i zapałem działania na rzecz pozbycia się obcego panowania nad Polską, najbardziej przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niezależności politycznej i do działalności tej pociągały za sobą innych.
Odsłonięcie muralu było także połączone czasowo z końcem prac I etapu termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Bochni podczas których wykonano szereg prac i inwestycji.

Wykonano: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; wymianę parapetów zewnętrznych i wewnętrznych; demontaż luksferów i zastąpienie ich oknami; ocieplenie ścian zewnętrznych, cokołu i ścian fundamentowych; ocieplenie stropodachu wentylowanego i niewentylowanego; częściową wymianę pokrycia dachowego; nowe obróbki blacharskie; demontaż metalowych przedsionków; remont kotłowni; wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła na dwa kotły, które mają działać naprzemiennie; zamontowano budki dla ptaków zgodnie z opinią przyrodniczą i decyzją RDOŚ; napis nazwy szkoły; pomalowano kilka sal lekcyjnych; uporządkowanie terenu wokół budynku; odprowadzenie wód opadowych z połaci dachu. Koszt prac wyniósł ponad 2,5 mln zł.