Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-09-05 15:38:49 przez system

Odznaczenie opiekunki miejsc pamięci

Pani Irena Saława od lat z własnej inicjatywy opiekuje się cmentarzem wojennym z okresu I wojny światowej, który znajduje się w Nieprześni. Na wniosek wojewody małopolskiego Jerzego Millera Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przyznała Pani Irenie Złoty Medal Opiekuna Miejsca Pamięci.

Uroczystość wręczenia medalu odbyła się w czwartek 4 września w Zespole Szkół Gminnych w Nieszkowicach Wielkich. W ten sposób uhonorowane zostały wieloletnie starania Pani Ireny Saławy o to, aby przetrwała pamięć o żołnierzach spoczywających na cmentarzu w Nieprześni. Dzięki jej zaangażowaniu udało się zainicjować wiele prac renowacyjnych i włączyć w nie kolejne osoby.

Pani Irena nie tylko troszczy się o stan techniczny cmentarza, ale także prowadzi kronikę. Utrwala w niej wspomnienia mieszkańców regionu o wydarzeniach, które tam się rozegrały. Świadectwa te pozwolą przybliżyć następnym pokoleniom historię cmentarza w Nieprześni.

Cmentarz ten jest jednym z około 400 zachodniogalicyjskich cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej. W 21 grobach zbiorowych i 2 pojedynczych pochowanych zostało 123 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 51 żołnierzy rosyjskich. Zginęli oni na początku grudnia 1914 roku podczas operacji limanowsko-łapanowskiej (więcej informacji o cmentarzu: http://grobywojenne.malopolska.uw.gov.pl/pl-PL/Home/Obiekt/410).

Pani Irena podkreśla, że opiekę nam mogiłami traktuje jako swój obowiązek. Dba o te groby z matczyną troską, bo domyśla się, jak bardzo musiały cierpieć matki żołnierzy, których synowie po wojnie nigdy nie wrócili do domu. Jest przekonana, że rozsianymi po całym świecie bezimiennymi grobami polskich żołnierzy też ktoś się opiekuje. Dlatego czuje się odpowiedzialna za cmentarz w Nieprześni oraz pochowanych tam żołnierzy austro-węgierskich i rosyjskich.

Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej jest nadawany osobom i jednostkom organizacyjnym za szczególne zasługi w upowszechnianiu idei pamięci narodowej oraz wyróżniającą się działalność związaną z upamiętnianiem miejsc walk i męczeństwa Narodu Polskiego, a także opiekę nad tymi miejscami.