Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-09-15 01:10:20 przez system

Orzeczenie sądu w sprawie Joanny Solak

W głośnej sprawie starostwo kontra Joanna Solak dziś punkt przypadł starostwu. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił niekorzystny dla powiatu wyrok sądu w Krakowie z października 2008 roku.

Przypomnijmy, że z woli Rady Powiatu Joanna Solak została odwołana z funkcji przewodniczącej z początkiem 2007 r. Od tej decyzji odwołała się do Sądu Administracyjnego, który w pierwszej instancji podzielił jej zdanie i unieważnił uchwałę Rady Powiatu. Ta z kolei wystąpiła o kasację do NSA w Warszawie.

Jak nas poinformowała Agnieszka Jędrzejewska z biura informacji przy NSA, podczas dzisiejszego posiedzenia sąd postanowił uchylić wyrok niższej instancji i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia w Krakowie.

  1. Sprawę sporu można zacząć w listopadzie 2006, kiedy 29 letnia Joanna Solak zostaje radną powiatową, startując w wyborach z ramienia PiS. 2. 30 listopada 2006 zostaje wybrana przewodniczącą Rady Powiatu. Jest to skutek zakulisowych rozmów i konstruowania klubu „antywęgrzynowskiego” w Radzie. 3. 7 marca 2007 - zostaje odwołana z funkcji przewodniczącej na wniosek własnego klubu. Powodem są trudności w kontaktach z ludźmi oraz nieumiejętne sprawowania funkcji. Joanna Solak nie radziła sobie na przykład z prowadzeniem sesji RP. Kiedy sprawa jej ewentualnego odwołania wyszła na światło dzienne, przewodnicząca zwlekała ze zwołaniem kolejnej sesji, zdając sobie sprawę, że będzie głosowana zmiana na jej stanowisku. W końcu sesję zwołał zastępca przewodniczącego, radny Kołodziejczyk. Nowym przewodniczącym wybrano Ryszarda Rozenbajgiera. 4. Tego samego dnia starosta Jacek Pająk podczas konferencji prasowej określił Joannę Solak jako osobę mającą problemy z równowagą psychiczną. 5. 16 marca była przewodnicząca oddała sprawę do sądu, uznając, że została zniesławiona i znieważona przez starostę. 6. Joanna Solak składa skargę do Sądu Administracyjnego w Krakowie. Nie udało nam się ustalić dokładnej daty tego wydarzenia, było to jednak niewątpliwie w 2007 roku. 7.W międzyczasie przed bocheńskim sądem toczy się rozprawa przeciwko staroście Jackowi Pająkowi o zniesławienie. Zeznają ludzie z samego świecznika naszej lokalnej polityki: oprócz oskarżonego także m.in. burmistrz Bogdan Kosturkiewicz, wicestarosta Tomasz Całka, sekretarz powiatu Krzysztof Nowak. Świadkami jest również większość lokalnych dziennikarzy, którzy słyszeli słowa starosty o braku równowagi radnej Solak. Wypowiedzi wielu osób rzucają jaskrawe światło zarówno na osobowość Joanny Solak jak i na atmosferę panującą w starostwie za jej kadencji. 8. 7 listopada 2007 sąd uniewinnił starostę, wychodząc z założenie, że skazanie go byłoby naruszeniem prawa do swobodnej wypowiedzi oraz oceny osób publicznych. 9. Blisko rok później, 28 października 2008 Sąd Administracyjny w Krakowie unieważnił uchwałę Rady Powiatu odwołującą Joannę Solak z funkcji przewodniczącej. Przez chwilę zapowiadało się na dwuwładzę w Radzie Powiatu. Wyrok krakowski niebył jednak prawomocny. 10. 29 grudnia tegoż roku Rada Powiatu podejmuje uchwałę aby wystąpić do NSA z wnioskiem o kasację wyroku sądu niższej instancji. 11. Po następnym roku, 15 września 2009 NSA uchyla wyrok sądu w Krakowie. W Warszawie uznano, że nie można unieważnić uchwały po upływie roku (od pozbawienia Joanny Solak funkcji przewodniczącej do orzeczenia sądu w Krakowie minęło więcej niż półtora roku). Jaki będzie dalszy ciąg sporu Joanna Solak vs Rada Powiatu? Znając nierychliwość naszych sądów należy się spodziewać, że następny wyrok zapadnie już po nowych wyborach samorządowych. I tak chyba byłoby najlepiej, biorąc pod uwagę ciągłość prac Rady Powiatu i starostwa. Może się jednak zdarzyć, że sąd po ponownym rozpatrzeniu sprawy zaserwuje zainteresowanym, a przy okazji – nam wszystkim sporą dawkę adrenaliny, ogłaszając wyrok np. na miesiąc przed wyborami. Pół biedy gdy uzna uchwałę o odwołaniu przewodniczącej za ważną. Ale jeśli konkluzja będzie odwrotna okaże się, że przez blisko 4 lata samorząd powiatowy funkcjonował niezgodnie z prawem…?. eb